Marijampolės Sūduvos gimnazijos informacija apie 2023 metais įsigytus vadovėlius

Eil. Nr.

Leidinio autorius, pavadinimas

Leidykla

Kiekis

Suma €

 

Vadovėliai

     

1.

V.Dumčiuvienė, V.Dulevičiėnė. Literatūra.  9 kl. 1 dalis, serija „Horizontai“. Vadovėlis

„Šviesa“

194

3472,60

2.

V.Dumčiuvienė, V.Dulevičiėnė. Literatūra.  9 kl. 2 dalis, serija „Horizontai“. Vadovėlis

„Šviesa“

194

3472,60

3.

.J.Gedminienė ii kt. Matematika. 9 kl. 1 dalis, serija „Horizontai“. Vadovėlis.

„Šviesa“

194

3472,60

4.

.J.Gedminienė ii kt. Matematika. 9 kl. 2 dalis, serija „Horizontai“. Vadovėlis

„Šviesa“

194

3472,60

5.

J.Mikulevičiūtė ir kt. Biologija. 9 kl. 1 dalis, serija „Horizontai“. Vadovėlis.

„Šviesa“

194

3472,60

6.

J.Mikulevičiūtė ir kt. Biologija. 9 kl. 2 dalis, serija „Horizontai“. Vadovėlis.

„Šviesa“

194

3472,60

7.

I.Kapleris ir kt.

Laikas. Istorijos vadovėlis 9

kl. 1 dalis. 2023 m. BUP.

„Briedis“

3

53,70

8.

I.Kapleris ir kt.

Laikas. Istorijos vadovėlis 9

kl. 2 dalis. 2023 m. BUP.

„Briedis“

3

53,70

9.

I.Kapleris ir kt.

Laikas. Istorijos vadovėlis 9

kl. 1 dalis. 2008 m. PUBP.

„Briedis“

10

192,00

10.

I.Kapleris ir kt.

Laikas. Istorijos vadovėlis 9

kl. 2 dalis. 2008 m. PUBP.

„Briedis“

10

192,00

11.

L.Latvienė ir kt.

Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl. 1 dalis . 2023 m. BUP

„Briedis“

191

3667,20

12.

L.Latvienė ir kt.

Žemė 9. Geografijos vadovėlis 9 kl. 2 dalis . 2023 m. BUP

„Briedis“

191

3667,20

13.

M.Puzaitė  Привет! 9 kl.  4-ieji  m. m. Vadovėlis

„Presvika“

30

507,00

14.

N.Černiauskas ir kt.

Istorija 11 kl. 1 dalis. Vadovėlis.

„Baltos lankos“

100

1900,00

15.

Ekonomika ir verslumas 11 kl. 1 d. 2023 m. Vadovėlis

„Lietuvos Junior“

20

510,41

 

Iš viso:

 

1722

31 578,81 €

Informaciją parengė:          bibliotekininkė Daiva Papartienė

2024-02-28  

Knygnešio diena

Susipažinkime su nedidele mūsų tautos istorijos atkarpėle – spaudos draudimu, knygnešių, slaptųjų mokyklų veikla bei tautos kova už gimtąjį žodį ir raštą. Šios kovos simboliu tapo knygnešiai. Jie Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį,  nes spaudos draudimo metais platino lietuviškas knygas. Knygnešystė – autentiškas mūsų tėvynės reiškinys, vykęs tik pas mus, Lietuvoje, ir kuris daugiau niekur pasaulyje neaptinkamas. Knygnešiai padėjo mums išlaikyti kalbą, raštą, galiausiai, atgauti ir valstybingumą. Pristatome parengtą parodą, skirtą  Knygnešio dienai paminėti, apie ypatingą knygnešį – Jurgį Bielinį.  Kovo 16 –ąją gimęs šis legendinis knygnešys, tad ši diena ir pasirinkta įamžinti Knygnešio dieną.

Leidinių ekspozicija „Knygų dovanos“

        Labai dažnai mus  pradžiugina lietuvių kalbos mokytoja Virginija Gurevičienė, į gimnazijos biblioteką ateidama su krepšeliu naujų knygų -  perskaitytomis knygomis mokytoja noriai dalijasi su visais bendruomenės nariais. Nuoširdžiai dėkojame gerbiamai Virginijai už dovaną – paramą!

20210526 155556

Padėka

Knygynas PatoguPirkti.lt Marijampolės Sūduvos gimnazijos bendruomenei padovanojo šias knygas:

  • H.Morris Cilkos kelias;
  • T.J.Peterson 101 būdas suvaldyti nerimą ir depresiją;
  • Ž.Sadauskas Veidoskaita. Praktinis vadovas;
  • J.M.Templeton Visame pasaulyje pripažinti gyvenimo dėsniai. 200 amžinųjų tiesų.
Esame labai sujaudinti ir pamaloninti šia knygyno PatoguPirkti.lt nuoširdžia dovana- parama. Dėkojame.
Sėkmės Jūsų darbuose!
Pagarbiai
Marijampolės Sūduvos gimnazijos bendruomenė
 

Leidinių ekspozicija „Kiek aš nedegu, tiek negyvenu...“,- mintijo poetas.

 Vytauto Mačernio 100-osios gimimo metinės
Šie 2021 –ieji metai yra paskelbti Vytauto Mačernio metais. Vytautas gimė 1921 m. birželio 5 dieną,  Šarnelės kaime, Žemaičių Kalvarijoje (Plungės raj.).
Labai liūdna, kad poeto gyvenimas buvo toks trumpas...
1944 m. spalio 7 d. dvidešimt ketvirtus metus ėjusio Vytauto gyvybę Žemaičių Kalvarijoje pakirto rusų tanko paleista atsitiktinė skeveldra.
Vaikystę Vytautas praleido daugiausia savo senelės globojamas. Šarnelėje užgimė V.Mačernio poezija: iš 209 žinomų jo eilėraščių apie 200 sukurta tėviškėje. Rašyti eilėraščius pradėjo gimnazijoje, kur jo pirmuosius kūrybinius žingsnius sekė literatūros mokytojas Feliksas Kudirka, o pirmąsias filosofines pamokas davė kapelionas Petras Patleba, globojęs poetą po tėvo mirties. Jaunasis poetas, jausdamas savyje bundančias kūrybines galias, norėjo, anot Alfonso Nykos-Nyliūno, savo poezija „gyventi kartu su žmogumi, vadovauti jam ir turbūt net jį išganyti“.
Su meile minime amžinai jauną išlikusį, mylimą, didelio talento poetą, žavimės jo eilėraščių ciklu “Vizijos“, „Sonetais“, poezijos rinktine „Žmogaus apnuoginta širdis“.

 

„Kauno literatūros savaitėje“ - nuo jaunimo skaitymų iki susitikimų su pasaulinio garso autoriais

Gegužės 20–23 d. Kauno kultūrinių programų tinkle atsiranda naujas kasmetinis įvykis – tarptautinis  rašytojų ir knygų festivalis ,,Kauno literatūros savaitė“. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) organizuojamo renginio programa Kauną pavers miestu, pilnu literatūros: šią iniciatyvą remia VŠĮ „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, o prie jos įgyvendinimo jungiasi daug partnerių – bibliotekų, muziejų, kultūrinių ir literatūrinių miesto bendruomenių.

Leidinių ekspozicija „Knygnešių laikai“

Leidinių ekspozicija „Knygnešių laikai“, skirta artėjančiai SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS DIENAI atminti.
„Gimtoji kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“
M. Daukša
        „Carinės Rusijos valdžia, 1863 m. žiauriai numalšinusi Lietuvos ir Lenkijos sukilimą, o po metų uždraudusi lietuvišką spaudą, sudavė vieną iš skaudžiausių smūgių lietuvių tautos kultūrai ir egzistencijai. 40 metų vyko žūtbūtinė kova su nepasotinamu Rytų drakonu.
Jokioje pasaulio šalyje nebuvo knygnešių, kurie, neišvengdami didžiausių pavojų ir aukų, iš svetimų šalių į Tėvynę nešė spausdintą gimtąjį žodį.
Lietuviškas žodis įveikė užkardas ir visas kliūtis. Lietuvos knygnešiai, beginkliai ir labai  dažnai beraščiai, savo sumanumu ir gudrumu, žinodami slaptus ir pavojingus miško takelius, įveikdavo ligi dantų ginkluotą carinę sargybą. Šeimos karta iš kartos pasiaukojamai siekė savo tautai šviesos, nes žinojo, kad tik šviesūs žmonės gali tautai sugrąžinti laisvę ir nepriklausomybę.“
                                                               V. Peckus „Knygnešių gadynės aidai“

Dalyvaukime akcijoje „Metų knygos rinkimai 2020“

Akcijos „Metų knygos rinkimai“ tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti kokybišką, šiuolaikišką literatūrą įvairaus amžiaus žmonėms, skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojus skaityti, užtikrinti skaitymą skatinančios aplinkos kūrimą ir meniškai vertingos literatūros prieinamumą.
Akcijos idėja – pristatyti geriausius praėjusiais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius vaikų, paauglių, suaugusiųjų prozos, poezijos ir publicistikos ir dokumentikos knygų kategorijose.
Akciją rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
Akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ nugalėtojai bus paskelbti tiesioginės transliacijos per LRT PLIUS televiziją metu. Nugalėtojų paskelbimo ceremonija bus transliuojama iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos balandžio 15 d., ketvirtadienį, 19.00–20.30 val.

Marijampolės Sūduvos gimnazijos informacija apie už 2020 metais įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones

Eil.Nr.

Leidinio autorius, pavadinimas

Kiekis

Suma €

 

Vadovėliai

   

1.

I.Kapleris, K.Mickevičius, A.Meištas, R.Laužikas, M.Žolynas Laikas. 11 klasei. Istorijos vadovėlis I d. Atnaujintas vadovėlis.

120

1704,00

2.

R.Šalna, G.Sapožnikovas, G.Motiejuitė, M.Šiumeta, R.Šalna „Gaublys. Visuomeninė geografija“. Vadovėlis 11-12 klasėms.

Atnaujinti statistiniai duomenys.

120

2748,00

3.

D.Anskinienė, S.Peleckaitė Esu šaukiamas. 9 klasei. Tikybos vadovėlis.

10

117,00

4.

A.Lastakauskienė, G.Rugevičiūtė Renkuosi gyvenimą. 11-12 klasėms. Tikybos vadovėlis.

30

501,00

5.

M.Puzaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 4 Новый“. Vadovėlis.

32

275,84

6.

M.Puzaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Vadovėlis.

65

549,25

7.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV.B1+Student's book. Vadovėlis.

90

869,40

 

Iš viso:

467

6.764,49 €

 

Mokymo priemonės

   

1.

R.Šalna, R.Šalna, M.Šiumeta „Gaublys. Visuomeninė geografija“. Metodinė medžiaga mokytojams. 11-12 klasėms, I dalis.

1

9,90

2.

R.Šalna, R.Šalna, M.Šiumeta „Gaublys. Visuomeninė geografija“ Metodinė medžiaga mokytojams. 11-12 klasėms, II dalis.

1

9,90

3.

L.Latvienė, A.Pakamorienė, L.Railienė A.Rutkienė, Rytas Šalna Kopijuojamos geografijos užduotys. Orientavimasis.

1

4,90

4.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. I dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

5.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. II dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

6.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. III dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

7.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 4 Новый“. Kompaktinė plokštelė.

4

19,24

8.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Kompaktinė plokštelė

4

19,24

9.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Gramatika.

65

169,65

10.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Teacher's book

6

105,00

11.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+Test Booklet

6

12,60

12.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+Test Booklet CD-ROM

6

33,30

13.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Class CD(Set 4)

6

84,00

14.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Interactive Whiteboard Software

1

50,00

15.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV.B1+ Workbook and Grammar IE Bookand Digit Book App

6

54,00

 

Iš viso:

110

589,43 €

 

Vadovėlių ir mokymo priemonių gauta iš viso:

577

7353,92 

Informaciją parengė: bibliotekos vedėja  Daiva Papartienė
2021-02-19

Leidinių paroda „Minime Kovo 11-ąją“

1990 m. Kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Domumente remiamasi 1918 metais Vasario 16 dieną pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Leidinių paroda „Vasario 16-oji- Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, svarbi mūsų tautos šventė.
Žvarbų 1918 m. vasario 16 d. rytą Vilniuje, Pilies g. 26, pasirašytas dokumentas tapo XX amžiaus Lietuvos valstybės idėjiniu pamatu, ne vienos lietuvių kartos svajonių išsipildymu, drąsos ir išminties simboliu. Šį Aktą pasirašiusiųjų vardai liko ne tik istorijoje - jų siekiai tapo mūsų kasdieninio gyvenimo palydovais. Mokėjimas susitarti, užmiršti nesutarimus dėl bendro tikslo - šiandieninė mūsų siekiamybė.
Vasario 16-osios Aktas įkvėpė dirbti ir aukotis, padėjo sunkiausiais metais neprarasti stiprybės ir neišsižadėti siekio būti laisviems.
Džiugu, kad Lietuvą savo Tėvyne pripažįsta visos po jos sparnu prisiglaudusios tautos. Tai – irgi Vasario 16-osios Akto išdava.
Su švente!