Leidinių paroda „Vasario 16-oji- Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, svarbi mūsų tautos šventė.
Žvarbų 1918 m. vasario 16 d. rytą Vilniuje, Pilies g. 26, pasirašytas dokumentas tapo XX amžiaus Lietuvos valstybės idėjiniu pamatu, ne vienos lietuvių kartos svajonių išsipildymu, drąsos ir išminties simboliu. Šį Aktą pasirašiusiųjų vardai liko ne tik istorijoje - jų siekiai tapo mūsų kasdieninio gyvenimo palydovais. Mokėjimas susitarti, užmiršti nesutarimus dėl bendro tikslo - šiandieninė mūsų siekiamybė.
Vasario 16-osios Aktas įkvėpė dirbti ir aukotis, padėjo sunkiausiais metais neprarasti stiprybės ir neišsižadėti siekio būti laisviems.
Džiugu, kad Lietuvą savo Tėvyne pripažįsta visos po jos sparnu prisiglaudusios tautos. Tai – irgi Vasario 16-osios Akto išdava.
Su švente!