Marijampolės Sūduvos gimnazijos informacija apie už 2020 metais įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones

Eil.Nr.

Leidinio autorius, pavadinimas

Kiekis

Suma €

 

Vadovėliai

   

1.

I.Kapleris, K.Mickevičius, A.Meištas, R.Laužikas, M.Žolynas Laikas. 11 klasei. Istorijos vadovėlis I d. Atnaujintas vadovėlis.

120

1704,00

2.

R.Šalna, G.Sapožnikovas, G.Motiejuitė, M.Šiumeta, R.Šalna „Gaublys. Visuomeninė geografija“. Vadovėlis 11-12 klasėms.

Atnaujinti statistiniai duomenys.

120

2748,00

3.

D.Anskinienė, S.Peleckaitė Esu šaukiamas. 9 klasei. Tikybos vadovėlis.

10

117,00

4.

A.Lastakauskienė, G.Rugevičiūtė Renkuosi gyvenimą. 11-12 klasėms. Tikybos vadovėlis.

30

501,00

5.

M.Puzaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 4 Новый“. Vadovėlis.

32

275,84

6.

M.Puzaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Vadovėlis.

65

549,25

7.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV.B1+Student's book. Vadovėlis.

90

869,40

 

Iš viso:

467

6.764,49 €

 

Mokymo priemonės

   

1.

R.Šalna, R.Šalna, M.Šiumeta „Gaublys. Visuomeninė geografija“. Metodinė medžiaga mokytojams. 11-12 klasėms, I dalis.

1

9,90

2.

R.Šalna, R.Šalna, M.Šiumeta „Gaublys. Visuomeninė geografija“ Metodinė medžiaga mokytojams. 11-12 klasėms, II dalis.

1

9,90

3.

L.Latvienė, A.Pakamorienė, L.Railienė A.Rutkienė, Rytas Šalna Kopijuojamos geografijos užduotys. Orientavimasis.

1

4,90

4.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. I dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

5.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. II dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

6.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. III dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

7.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 4 Новый“. Kompaktinė plokštelė.

4

19,24

8.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Kompaktinė plokštelė

4

19,24

9.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Gramatika.

65

169,65

10.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Teacher's book

6

105,00

11.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+Test Booklet

6

12,60

12.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+Test Booklet CD-ROM

6

33,30

13.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Class CD(Set 4)

6

84,00

14.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Interactive Whiteboard Software

1

50,00

15.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV.B1+ Workbook and Grammar IE Bookand Digit Book App

6

54,00

 

Iš viso:

110

589,43 €

 

Vadovėlių ir mokymo priemonių gauta iš viso:

577

7353,92 

Informaciją parengė: bibliotekos vedėja  Daiva Papartienė
2021-02-19