Konsultacinis ugdymo centras

Pradeda veikti konsultacinis ugdymo centras. Tai kiekvienam vaikui pagalbos mokykla, teikianti individualias ir/ar grupines mokytojo konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti žinias, mokytis papildomai norimų dalykų, pasiruošti brandos egzaminams, olimpiadoms ar konkursams. 

Centro tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis bei patirti mokymosi sėkmę.

 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS KONSULTACINIO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS (2020/2021 m.m. rugsėjis-sausis)     

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Kabinetas

Kurioms klasėms skirtas? Kokių poreikių mokiniams?

Kada vyks konsultacija (sav. diena, pamoka)?

1.  

Lina Strumskienė

matematika

232

4 kl. aukštesniojo lygmens pasiekimams ugdyti

4 kl. spragoms šalinti

Trečiadienis, 7 pamoka

Antradienis, 8 pamoka

2. 

Aušra Širvaitienė

matematika

109

109

12kl. Kurso kartojimas

10kl. Kurso kartojimas

Antradienis, 8pamoka

Trečiadienis, 8pamoka

3.   

Danutė Gudynienė

matematika

106

337

I kl. spragoms šalinti

III kl. spragoms šalinti

Trečiadienis, 8 pamoka

Ketvirtadienis, 1 pamoka

4.   

Neringa Brusokienė

matematika

308

2 kl. Spragoms šalinti

3 kl. Spragoms šalinti

Pirmadienis, 8 pamoka

Pirmadienis, 7 pamoka

5.    

Rasa Tumosienė

matematika

108

I-III Spragoms šalinti

Pirmadienis, 8 pamoka

6.    

Rūta Antulionienė

matematika

233

IV(A)(II, III, IV, V srautai); Kurso kartojimas;

III(A)(II, V, VII); Spragų šalinimas ir sudėtingesnių uždavinių sprendimas.

Pirmadienis, 8 pamoka

Trečiadienis, 8 pamoka

7.    

Justinas Deveikis

Informacinės technologijos

309

Mokytojų konsultavimas nuotolinės klasės tema.

Mokinių konsultacija egzamino pasiruošimo tema.

Pirmadienis, 8 pamoka

8.    

Laimutė Kraukšlienė

lietuvių kalba

326

IV klasėms, skirtingų poreikių mokiniams

Antradienis, 1 pamoka,

Penktadienis, 1 pamoka

9.       

Daiva Bučinskienė

lietuvių kalba

208

150

I, II klasių įvairių poreikių mokiniams

III-IV klasių įvairių poreikių mokiniams

Antradienis, 8 pamoka;

Ketvirtadienis, 7 pamoka

10.

Virginija Zabilevičienė

lietuvių kalba

106

150

I klasių mokiniams spragoms šalinti ir individualios konsultacijos

III klasių mokiniams spragoms šalinti ir individualios konsultacijos

Trečiadienis, 1 pamoka

Trečiadienis, 7 pamoka

11.

Virginija Gurevičienė

lietuvių kalba

337

9-10 klasių mokiniams. Spragoms šalinti, žinioms pagilinti. Pasiruošimas PUPP

Pirmadienis, 8 pamoka

12.

Kristina Rudzevičienė

lietuvių kalba

325

308

IV klasei

II klasei

Ketvirtadienis, 7 pamoka

Pirmadienis, 7 pamoka

13. 

Jūratė Vosylienė

lietuvių kalba

319

II klasės,

III klasės

Pirmadienis, 7 pamoka

Pirmadienis, 8 pamoka

14.  

Reda Benevičienė

lietuvių kalba

328

206

III-IVkl.Teksto kūrimas

I kl.Spragų šalinimas

Pirmadienis, 6 pamoka

Antradienis, 8 pamoka

15.

Džuljeta Gaižauskienė

lietuvių kalba

208

318

II klasėms. Spragų šalinimas

IV klasei Spragų šalinimas

Antradienis, 1 pamoka,

Trečiadienis, 5 pamoka

16.

Saulius Pituška

istorija

324

I, II, klasėms, įvairių poreikių mokiniams.

III, IV klasėms, įvairių poreikių mokiniams.

Trečiadienis, 8 pamoka.

Susitarus su mokytoju

17. 

Greta Žukauskaitė

Istorija

150

306

III-IV klasės, gali ateiti visi, kuriems reikia pagalbos

I-II klasės, gali ateiti visi, kuriems reikia pagalbos

Trečiadienis, 8 pamoka

Ketvirtadienis, 8 pamoka

18. 

Vaida Pituškienė

istorija

230

I-IV klasės

Susitarus su mokytoja

Trečiadienis, 8 pamoka

19.

Reda Buividavičienė

geografija

301

333

I-II kl. mokiniams spragoms šalinti, gabių mokinių ugdymui.

III- IV kl. mokiniams spragoms šalinti, gabių mokinių ugdymui.

Susitarus su mokytoja

Ketvirtadienis, 8 pamoka.

Susitarus su mokytoja

Ketvirtadienis, 8 pamoka.

20.

Danguolė Balkauskienė

geografija

106

328

I-II kl. mokiniams spragoms šalinti, gabių mokinių ugdymui.

III- IV kl. mokiniams spragoms šalinti, gabių mokinių ugdymui.

Susitarus su mokytoja

Ketvirtadienis, 8 pamoka.

Susitarus su mokytoja

Ketvirtadienis, 8 pamoka.

21.

Aušra Laukaitienė

anglų kalba

100

II kl. – spragų šalinimas,

IV kl. – pagalba ruošiantis brandos egzaminui.

Trečiadienis, 7 pamoka.

Ketvirtadienis, 7 pamoka.

22.

Stasė Leknickienė

anglų kalba

317

III-ios klasės, spragų šalinimui

Ketvirtadienis, 8 pamoka

23.

Irena Mitrulevičienė

anglų kalba

211

I-II klasės

IV klasės

Pirmadienis, 8 pamoka

Trečiadienis, 6 pamoka

24.

Gintarė Matulevičienė

anglų kalba

338

I-II klasių mokiniams. Žinių spragoms šalinti.

III-IV klasių mokiniams. Žinių spragoms šalinti.

Trečiadienis, 8 pamoka

Penktadienis, 3 pamoka

25.

Inga Jurčikonytė - Kaminskienė

anglų kalba

300

IV klasės, įvairių gebėjimų mokiniams.

Trečiadienis, 6 pamoka.

26.

Angelė Ignatavičienė

anglų kalba

312

I gimnazijos klasių mokiniams. Žinių spragoms šalinti.

Ketvirtadienis, 8 pamoka.

27.

Ona Savickienė

rusų kalba

200

Įvairioms klasėms ir įvairių poreikių mokiniams. Konsultacija, pažymių pasitaisymas. Rusų kalbos pradmenys.

Pirmadienis, 7 pamoka.

28.

Jūratė Spūdienė

rusų kalba

212

I-IV klasėms spragoms šalinti ir teikti pagalbą mokantis.

Pirmadienis, 8 pamoka.

29.

Audronė Valiukienė

fizika

240

IV kl. Besiruošiantiems laikyti fizikos VBE.

Pirmadienis, 7 a pamoka.

30.

Virginija Kirtiklienė

fizika

241

II-III klasių mokiniams- pagal poreikį (fizikos spragoms likviduoti)

Pirmadienis, 8 pamoka

31.

Audronė Ivanauskaitė

fizika

108

I kl. spragoms šalinti

Ketvirtadienis, 8 pamoka

32.

Danguolė Liutkevičienė

chemija

333

207

III ir IV kl.

I ir II kl.

Antradienis, 8 pamoka

Trečiadienis, 8 pamoka

33.

Violeta Januškaitienė

chemija

334

III- IV kl kurso gilinimui

Penktadienis, 1 pamoka

34.

Aušrelė Taputienė

biologija

145

III kl. Įvairių poreikių mokiniams

Trečiadienis, 8 pamoka

35.

Gražina Valančienė

biologija

144

I-IVkl. Spragų šalinimas

Pirmadienis, 8 pamoka

36.

Lina Kasperavičienė

biologija

232

I-IV kl. Įvairių poreikių mokiniams

Pirmadienis, 7 pamoka

37.

Loreta Žaliauskienė

dailė

150

I – IV klasės. Konsultacijos ir gabiesiems, ir turintiems vaizdavimo spragų mokiniams. Konsultavimas pasirinkusiems dailės MBE

Ketvirtadienis, 8 pamoka