Darbo užmokestis

  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
         
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių sk.          Vidutinis mėnesinis bruto darbo  užmokestis (Eur)
         
      2020 m.  2021 m. I ketvirtis
1. Direktorius 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2454 2565
3. Mokytojas  2,02 1314 1329
4. Vyresnysis mokytojas  20,35 1385 1417
5. Mokytojas metodininkas  30,33 1530 1538
6. Mokytojas ekspertas 1,66 1714 1717
7. Neformaliojo ugdymo organizatorius 1 * *
8. Psichologas 1 * *
9. Socialinis pedagogas 1 * *
10. Bibliotekos vedėjas 1 * *
11. Bibliotekininkas 1 * *
12. Operatorius kompiuteriams 0,75 * *
13. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * *
14. Vyriausiasis buhalteris 1 * *
15. Buhalteris - ekonomistas 1 * *
16. Raštinės vedėjas 1 * *
17. Inžinierius kompiuterininkas 1 * *
18. Valgyklos vedėjas 1 * *
19. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1 * *
20. Elektrikas 1 * *
21. Santechnikas 1 * *
22. Kiemsargis 2,5 607 642
23. Virėjas 2 826 917
24. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * *
25. Valytojas 8,5 607 642
26. Budėtojas 2 607 642
*Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotųvalandų skaičiaus.
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitikamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.       
*Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.