Darbo užmokestis

  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
           
           
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas    2021 m. 2022 m.  III ketv.
  Pareigybių sk.  
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
Pareigybių sk.
 
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
 
 
1. Direktorius 1 * 1 *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2565 2 3160
3. Mokytojas  1,91 1334 1,91 1469
4. Vyresnysis mokytojas  19,22 1431 16,99 1567
5. Mokytojas metodininkas  27,16 1549 29,82 1695
6. Mokytojas ekspertas 1,63 1729 2,83 1894
7. Neformaliojo švietimo organizatorius 1 * 1 *
8. Psichologas 1,5 1606 1,5 1800
9. Socialinis pedagogas 1 * 1 *
10. Bibliotekininkas 2 1221 2 1262
11. Mokytojo padėjėjas 1 * 0,98 986
12. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
13. Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
14. Buhalteris  1 * 1 *
15. Administratorius 1,5 1324 1,5 1354
16. Specialistas kompiuterių priežūrai 1 * 1 *
17. Vyriausias virėjas 1 * 1 *
18. Pastatų ir aplinkos priežiūrėtojas 3 749 3 1017
19. Virėjas 2 917 2 1041
20. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * 1 *
21. Valytojas 8,5 642 8,5 730
21. Budėtojas 2 713 2 970
           
           
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų  
valandų skaičiaus.        
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitikamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio 
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.     
Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, 
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.