Pareigybių aprašymai

 • DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • SKAITYKOS DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • ELEKTRONINIO DIENYNO PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBIŲ APRAŠYMAS
 • MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • NEFORMALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS