Konsultacinis ugdymo centras

Pradeda veikti konsultacinis ugdymo centras. Tai kiekvienam vaikui pagalbos mokykla, teikianti individualias ir/ar grupines mokytojo konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti žinias, mokytis papildomai norimų dalykų, pasiruošti brandos egzaminams, olimpiadoms ar konkursams. 

Centro tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis bei patirti mokymosi sėkmę.

 

2023–2024 M. M MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS KONSULTACINIO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS

Publish modules to the "offcanvs" position.