Demokratijos keliais su Erasmus+ projektu

Nepaisant neramumų Europoje, Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda (6 mokiniai ir 2 lydintys mokytojai) dalyvavo jau ketvirtame Erasmus + projekto „Participation of pupils in European Schools: How Democratic are our schools for pupils in Europe?“ susitikime, kuris vyko balandžio 10 - 16 dienomis Bukarešte, Rumunijoje. Šio susitikimo tikslas - remiantis demokratiškumo principais, paruošti praktines gaires veiklų, skatinančių mokinių dalyvavimą mokyklos gyvenime ir už jos ribų.

Bukarešto „Liceul Technologic Sfantul Pantelimon“ mokykla buvo paruošusi programą, kuri apėmė ne tik edukacinius aspektus, bet ir kultūrinius, istorinius objektus bei šaltinius, kuriuos tyrinėdami galėjome pažinti šios šalies istoriją ir kelią į demokratiją. Pirmomis dienomis mokiniai pristatė savo namų darbus: aptarė mokyklose egzistuojančias problemas ir būdus, kaip bandoma jas spręsti. Buvo įdomu klausyti mokinių įžvalgų apie praktinį problemų sprendimo žingsnių įgyvendinimą: su kokiomis kliūtimis jie susidūrė, kokių rezultatų pavyko pasiekti ir ką patartų kitiems mokiniams, kurie norėtų spręsti panašias problemas savo mokyklose. Apsilankėme Peleš ir Brano pilyse, Parlamento rūmuose, „ieškojome lobių“ Bukarešto senamiestyje ir taip sužinojome daug įdomių faktų apie šalies istoriją, vystymąsi, susipažinome su šalies legendomis. Kūrybinėse dirbtuvėse apie praktines veiklas, skatinančias mokinių dalyvavimą, moksleiviai patys tapo mokytojais ir paruošė medžiagą, tinkamą naudoti per pamokas ar renginius ir ugdančią demokratiškumo idėjų  taikymą mokyklos gyvenime ir už jos ribų. Kaip kalbėti viešai, kaip sudaryti kalbos planą, kaip rašyti kreipimąsi mokyklos administracijai, kaip elgtis diskusijos metu - tai tik keletas temų, kurių pagrindu mokiniai ieškojo ir kūrė praktines gaires, kurias galės taikyti savo mokyklose, kartu siekdami paskatinti ir kitus tapti aktyviais bei labiau pasitikėti imantis iniciatyvos bei siekiant pokyčių.

Visos savaitės veiklų metu mokiniai dirbo tarptautinėse grupėse ir tai skatino juos dalytis idėjomis, keistis informacija, bendrauti užsienio kalba. Savaitės pabaigoje kiekviena grupė pristatė savo patirtis pasirinkta forma, pasidžiaugė naujai užmegztais ryšiais ir, žinoma, tarptautinių projektų teikiama nauda ir galimybėmis.

Projektui einant į pabaigą ir likus tik vienam paskutiniam susitikimui Vokietijos mokykloje, skubame dalytis įgytomis žiniomis bei patirtimi ir nekantriai laukiame naujų galimybių mokytis dalyvaujant tarptautinio bendradarbiavimo projektuose.

Jūratė Rudminienė, projekto koordinatorė
Kristina Paulėkienė, anglų kalbos mokytoja