„Vakaro arbatėlė“

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai 11-20 dienos vakarą, pakvietė specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus į netradicinį susirinkimą, kurį pavadinome „Vakaro arbatėlė“. Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė savo pranešime kalbėjo apie SUP mokinių situaciją savivaldybėje, pateikė statistiką, paaiškino tėvams kas yra įtraukusis ugdymas ir kaip svarbu laiku suteikti specialistų pagalbą vaikui. Psichologė Lilija Kavaliauskienė ir specialioji pedagogė Loreta Papečkienė atliko I klasių SUP mokinių apklausą ir susirinkimo metu pateikė jos analizę. Buvo smagu girdėti, kad absoliuti dauguma mokinių džiaugiasi  gimnazijos bendruomenės santykiais, stengiasi mokytis pagal savo galias, o prireikus, gauna pagalbą.
Po pranešimų tėvai gėrė arbatą, kalbėjosi su klasių mentoriais, specialistais, mokytojų padėjėjais, apžiūrėjo IIS klasės mokinės Emos Bruožytės piešinių parodėlę ir naujai įrengtą multifunkcinį ugdymo centrą. Viso renginio metu jautėsi bendrystė, nuoširdumas, padėka gimnazijai ir mokytojams.