TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 26 – oji – tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais sukanka  dvidešimt metų, kai Lietuvoje pradėta minėti ši diena. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos žibintas, skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą - vertybes, kurios turi įveikti blogį. Į šios dienos minėjimą ir veiklas aktyviai įsitraukė visų gimnazijos klasių gimnazistai:  moksleiviai ne tik piešė, gamino žibintus, bet ir pamokose diskutavo, aptarė, ar gyvename tolerantiškoje visuomenėje, dalijosi mintimis apie tolerancijos reikšmę. Ačiū mokiniams ir mokytojams už nuoširdžias veiklas, tiesiant tiltus tarp istorinės atminties ir ateities.

             Tolerancijos Ugdymo Centras