Darbo užmokestis

  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
           
           
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m.  I ketv.
       Pareigybių sk. Vidutinis mėnesinis bruto darbo Pareigybių sk. Vidutinis mėnesinis bruto darbo
    
 
1. Direktorius 1 * 1 *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 3835 2 3999
3. Mokytojas  2,03 1666 2,38 1870
4. Vyresnysis mokytojas  15,05 1823 16,51 2062
5. Mokytojas metodininkas  32,37 1905 32,06 2235
6. Mokytojas ekspertas 2,91 2153 2,45 2426
7. Neformaliojo švietimo organizatorius 1 * 1 *
8. Psichologas 1,5 * 1,5 *
9. Socialinis pedagogas 1,5 * 1,5 *
10. Specialusis pedagogas 0,92 * 1,5 *
11. Bibliotekininkas 2 1379 2 1385
12. Mokytojo padėjėjas 3,08 1155 3,75 1171
13. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
14. Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
15. Buhalteris  1 * 1 *
16. Administratorius 1,5 1515 1,5 1515
17. Specialistas kompiuterių priežūrai 1 * 1 *
18. Vyriausias virėjas 1 * 1 *
19. Pastatų ir aplinkos priežiūrėtojas 3 1121 3 1137
20. Virėjas 2 1155 2 1171
21. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * 1 *
22. Valytojas 8,5 840 8,5 924
23. Budėtojas 2 1054 2 1069
           
           
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų  
valandų skaičiaus.        
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio 
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.     
Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, 
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.