Darbo užmokestis

  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
           
           
Eil.Nr.    Pareigybės pavadinimas    2021 m. 2022 m.  I ketv.
Pareigybių sk.   Vidutinis mėnesinis bruto darbo   Vidutinis mėnesinis bruto darbo
 Pareigybių sk.
 
1. Direktorius 1 * 1 *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2565 2 3160
3. Mokytojas  1,91 1334 1,91 1469
4. Vyresnysis mokytojas  19,22 1431 17,09 1567
5. Mokytojas metodininkas  27,16 1549 29,69 1697
6. Mokytojas ekspertas 1,63 1729 2,79 1894
7. Neformaliojo švietimo organizatorius 1 * 1 *
8. Psichologas 1,5 1606 1,5 1787
9. Socialinis pedagogas 1 * 1 *
10. Bibliotekininkas 2 1221 2 1259
11. Mokytojo padėjėjas 1 * 1 *
12. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
13. Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
14. Buhalteris  1 * 1 *
15. Administratorius 1,5 1324 1,5 1354
16. Specialistas kompiuterių priežūrai 1 * 1 *
17. Vyriausias virėjas 1 * 1 *
18. Pastatų ir aplinkos priežiūrėtojas 3 749 3 1031
19. Virėjas 2 917 2 1041
20. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * 1 *
21. Valytojas 8,5 642 8,5 730
21. Budėtojas 2 713 2 1011
           
           
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų  
valandų skaičiaus.        
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitikamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio 
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.     
Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, 
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.