Leidinių ekspozicija „Knygnešių laikai“

Leidinių ekspozicija „Knygnešių laikai“, skirta artėjančiai SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS DIENAI atminti.
„Gimtoji kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“
M. Daukša
        „Carinės Rusijos valdžia, 1863 m. žiauriai numalšinusi Lietuvos ir Lenkijos sukilimą, o po metų uždraudusi lietuvišką spaudą, sudavė vieną iš skaudžiausių smūgių lietuvių tautos kultūrai ir egzistencijai. 40 metų vyko žūtbūtinė kova su nepasotinamu Rytų drakonu.
Jokioje pasaulio šalyje nebuvo knygnešių, kurie, neišvengdami didžiausių pavojų ir aukų, iš svetimų šalių į Tėvynę nešė spausdintą gimtąjį žodį.
Lietuviškas žodis įveikė užkardas ir visas kliūtis. Lietuvos knygnešiai, beginkliai ir labai  dažnai beraščiai, savo sumanumu ir gudrumu, žinodami slaptus ir pavojingus miško takelius, įveikdavo ligi dantų ginkluotą carinę sargybą. Šeimos karta iš kartos pasiaukojamai siekė savo tautai šviesos, nes žinojo, kad tik šviesūs žmonės gali tautai sugrąžinti laisvę ir nepriklausomybę.“
                                                               V. Peckus „Knygnešių gadynės aidai“