Vadybos patirties semtasi Graikijoje

erasmusMarijampolės Sūduvos gimnazijoje, nepaisant  epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvoje, startavo ERASMUS+ projektas „Stebėk, tobulėk, taikyk“ (Observe-Improve-Apply). Šio projekto tikslas - skatinti gimnazijos bendruomenę būti augančia, besimokančia, atvira naujovėms mokykla, sėkmingai ugdančia įvairių poreikių ir galimybių mokinius per aktyvų mokymosi procesą.
Gegužės 30 d. – birželio 6 d. Sūduvos gimnazijos komanda: direktorė Audronė Vaičiulienė, pavaduotojas ugdymui Darius Kazlauskas ir anglų kalbos mokytoja bei metodinės grupės pirmininkė Gintarė Baltrūnienė – vyko į Graikijos respubliką mokytis vadybos naujovių. Kalamatos „Ariadnės“ mokymo centre komanda išklausė 40 valandų trukmės kursą „Švietimo vadyba ir lyderystė mokykloje“ (Educational Management and School Leadership). Mokymus vedė Spiros Spiris, mokymo centro lektorius, Kalamatos muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas, anglų kalbos mokytojas, siekiantis daktaro laipsnio ir Thodoris Zegvitis, „Ariadne“ mokymo centro kursų vadovas. Mokymuose buvo aptartos šios pagrindinės vadybos temos: demokratinės vadybos bruožai, vadovavimo stiliai, vadyba ir/ ar valdymas, klasikinės ir humanistinės, demokratinės  vadybos skirtumai, vadovas lyderis šiandienos mokykloje.  Gimnazijos komanda ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir sustiprino savo vadovavimo įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, nes Sūduvos gimnazijos vadybos kryptis - telkianti lyderystė ir demokratiškas vadybos modelis – atitinka šiuolaikinės vadybos principus. Tik laisva, nebijanti iššūkių ir pokyčių bendruomenė gali paruošti jauną žmogų gyvenimui, suteikti pagrindus jo sėkmingai ateities karjerai.
Gimnazijos komanda ne tik klausėsi teorinių žinių, bet ir aktyviai įsitraukė į diskusiją, lygino Graikijos  ir Lietuvos švietimo sistemos modelį, aptarė esmines vadovo darbo kryptis, bendradarbiavimo kultūrą (mokytojas–mokinys/tėvai; mokinys–mokinys; vadovas/ mokytojas–mokytojas), įvairių gebėjimų mokinių sėkmingą ugdymą(si) šiandienos mokykloje ir aptarė iššūkius, su kuriais susiduria mokykla. Gimnazijos komanda gavo praktinę užduotį - atliko konfliktinių situacijų analizę ir numatė galimų sprendimų kelius. Teko gilintis į įvairias mokyklos gyvenimo situacijas „prisimatuojant vadovo batus“: išspręsti problemas mokytojo, praradusio darbo motyvaciją, neturinčio laiko vadybos įgūdžių, atremti žemų mokymosi pasiekimų pretenzingų mokinio tėvų ataką vadovui, motyvuoti pokyčiams ilgametę darbo patirtį turinčių mokytojų - senjorų, nespėjančių su šiuolaikinėmis technologijomis ugdymo procese, grupę. Šios situacijos – kiekvieno vadovo darbo kasdienybė, bet jos buvo naudingos pradedantiems vadovams, vertė bendradarbiauti, diskutuoti, ieškoti geriausio sprendimo abiem pusėms konfliktinėje situacijoje.
Be kursų, gimnazijos komanda Graikijoje plėtė kultūrinę pažintinę kompetenciją, stiprino komunikacijos įgūdžius anglų kalba. Laisvu nuo mokymų metu aplankė Europos civilizacijos lopšį Atėnus, grožėjosi Kalamatos regiono senosios graikų kultūros miesteliais: Messinia, Pylos, Pirėjas. Lankėsi Egėjo jūros laukiniame Voidokilijos paplūdimyje, nuostabaus grožio Polylimnio kriokliuose. Neišdildomą įspūdį paliko  Graikijos kalnų kaimeliai ir senovinės kaimo žmonių tradicijos, virtuvės subtilybės.
Išvyka į Graikiją Sūduvos gimnazijos komandai ne tik sustiprino demokratinės vadybos ir švietimo lyderystės kompetencijas, bet ir atvėrė šios šalies istorijos didybę, antikos laikų kultūros palikimo prasmę, gamtos grožį. Tad nuoširdžiai dėkojame organizatoriams bei Kalamatos „Ariadnės“ mokymo centro komandai už šiltą priėmimą, prasmingą laiką, praleistą drauge. Ačiū - σας ευχαριστώ!
Įspūdžiais dalijosi A.Vaičiulienė, D. Kazlauskas, G. Baltrūnienė