Naujas Erasmus+ projektas mūsų gimnazijoje

2019-2021 m. m. mūsų gimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek demokratiškos yra mūsų mokyklos mokiniams Europoje?“ Įvairių veiklų, sąveikos ir mainų dėka mes motyvuosime ir skatinsime savo mokinius būti aktyvesnius ir dalyvauti įvairiose mokyklų organizacijose, tokiose kaip: Mokinių taryba, Jaunimo organizacijos, Mokyklos taryba.
     Šiame projekte dalyvaus mokyklos iš penkių skirtingų Europos šalių: Vokietijos, Šiaurės Makedonijos, Lietuvos, Turkijos ir Rumunijos. Mokiniai ir mokytojai dirbs kartu ir, lygindami bei dalindamiesi idėjomis, bandys ieškoti sprendimų ir įvairių tobulinimo būdų.
     Be pagrindinio projekto tikslo - sužinoti apie dalyvavimo Europos mokyklose būdus - mūsų mokiniai galės:
- stiprinti demokratijos idėją artimoje aplinkoje;
- ugdytis savarankiškumą ir kritinį mąstymą;
- tobulinti informacinių technologijų kompetenciją ir prezentacijų pateikimo įgūdžius;
- tobulinti savimonę, sprendimų priėmimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
- įgyti pasitikėjimo savimi bendraujant užsienio kalba (anglų kalba) ir suvokti užsienio kalbų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje;
- ugdytis kūrybiškumo, organizacinio ir grupinio darbo įgūdžius.
     Projekto pabaigoje mokiniai sukurs bendrą darbą, į kurį įeis projekto metu mokinių sukurti rašytiniai dokumentai, tokie kaip: WORD dokumentai, pdf dokumentai ir „PowerPoint“ pristatymai: raktinių žodžių, kurie yra bendradarbiavimo pagrindas, sąrašas, mokyklos apklausa ir jos rezultatai, teisinės mokinių dalyvavimo įvairiose šalyse galimybės, veiklų sąrašas apie mokinių dalyvavimo galimybes skirtingose šalyse, dalyvavimo galimybių pliusai ir minusai, taip pat veiklų sąrašas ir jų strateginis įgyvendinimas siekiant bent vieno tikslo kiekvienoje mokykloje.
     Tikėtini rezultatai ir poveikis:
- mokiniai bus labiau suinteresuoti, aktyvesni ir įsitraukę į mokyklų organizacijas;
- efektyvesnis anglų kalbos vartojimas;
- platesnis požiūris ir atviresnė Europos praktika;
- didesnis pasitikėjimas tarptautiniame bendradarbiavime;
- bus įgyti nauji įgūdžiai - organizavimo, viešojo pristatymo, diskutavimo, IKT priemonių naudojimo.

     Taigi, linkime visiems projekto dalyviams užsidegimo, kūrybiškumo ir sėkmės įgyvendinant projektą.