APIE DOFE PROGRAMĄ

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Marijampolės Sūduvos gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh's International Award" (DofE) tarptautinę programą, su tikslu sudaryti sąlygas kryptingam sąmoningos ir kūrybingos asmenybės ugdymui.
DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu.
Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname mokinių asmeninių, socialinių kompetencijų ugdymą.
Nauda dalyviams
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo technologijų mokytoja Alma Čeplinskienė, geografijos mokytoja Danguolė Balkauskienė ir socialinė pedagogė Dalia Lodienė, veiklą koordinuoja socialinė pedagogė Dalia Lodienė. Skirtas apmokytas DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius (bronzos, sidabro ir aukso), kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:
• Susirasti naujų draugų;
• Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
• Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
• Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
• Patirti nuotykių;
• Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.
Susidomėjai DofE programa?
Susisiek su programos vadovais Sūduvos gimnazijoje:
Technologijų mokytoja Alma Čeplinskiene (152 kab.)
Socialine pedagoge Dalia Lodiene (110 kab.)

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt
Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org