Sveikiname!

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra 2021 m. gruodžio – 2022 m. vasario mėn. organizavo 9-10 ir 11-12 klasių/gimnazijų 1-4 klasių moksleivių rašinių anglų kalba konkursą. Konkursas buvo skiriamas Vytauto Didžiojo universiteto šimtmečiui.
Moksleiviai rašė esė anglų kalba viena iš šių temų:
The Most Important Decisions in the Person’s Life ( Svarbiausi sprendimai žmogaus gyvenime)
A Person Whose Example I Would Like to Follow (Žmogus, kurio pavyzdžiu norėčiau sekti)
Vibrant Retirement Community Instagram Post kopija kopija

Apdovanojimų renginys bus organizuojamas balandžio 26 d. Teams platformoje.