Sveikiname!

Spalio 15 - gruodžio 20 dienomis vyko respublikinis anglų kalbos konkursas „Laiškas kalbai”, kurio tikslas - ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, skatinti dalyvius tobulinti kūrybiškumo įgūdžius.
Konkursas sulaukė gausaus dalyvių susidomėjimo iš visos Lietuvos. Moksleiviai išbandė savo gebėjimus kūrybiškai reikšti mintis ir jausmus anglų kalba. Vertinant gautus darbus buvo atsižvelgta į mokinių gebėjimus originaliai ir kūrybiškai išreikšti savo mintis laiško forma, atskleidžiant asmeninį ryšį su kalba.
Konkurse dalyvavo šimtas dvidešimt septyni 5-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai iš 29 Lietuvoje veikiančių ugdymo įstaigų. Konkurso darbus atsakingai vertino patyrusi ir kompetentinga anglų kalbos mokytojų metodininkų ir ekspertų komanda.
Sveikiname konkurse dalyvavusius mūsų gimnazijos mokinius: Karilę Uzdilaitę (IIB), Evitą Juodviršytę (IIB), Esmą Akbaną (IIB), Ilantą Ūkaitę (IKTU), Tomą Blažiulionį (IVG), Kamilę Dranginytę (IIIS), kurie buvo apdovanoti padėkos raštais.  Dovydas Leonavičius (IIB) tapo I vietos nugalėtoju  II gimnazijos klasių grupėje (mokyt. I.Jurčikonytė-Kaminskienė), Darija Sadauskaitė (IS) - I gimnazijos klasių grupėje laimėjo I vietą. Taip pat Darija Sadauskaitė nugalėtoja tapo ir I-IV gimnazijos klasių kategorijoje.
Anglų kalbos mokytoja
Inga Jurčikonytė-Kaminskienė