VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI

Kandidatai Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminus bazinėje mokykloje laiko pagal Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtintą metinį tvarkaraštį. Visą informaciją galite rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje Nacionalinė švietimo agentūra - » Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (smm.lt).
Prašymai dėl egzaminų laikymo teikiami centralizuotai. Informaciją dėl apmokėjimo už egzaminus rasite registruodamiesi.
Kandidatų, norinčių gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiančių įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, registracija vykdoma MIGRIS sistemoje  https://www.migracija.lt/.
Kandidatų, norinčių laikyti I, II ar III kategorijos egzaminą dėl darbo, registracija vykdoma Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje https://eksternams.nsa.smm.lt/.
 
Atvykdami į egzaminą, turėkite asmenybę patvirtinantį dokumentą.
Egzaminų rezultatai kandidatams bazinėje mokykloje skelbiami ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo egzaminų laikymo dienos. Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų pažymėjimai išduodami per 7 darbo dienas, kai NŠA oficialiai patvirtina apie egzaminų išlaikymą.