INFORMACIJA APIE SKAITMENINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMĄ BUVUSIEMS MOKINIAMS BEI ASMENIMS, KURIE MOKĖSI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE REORGANIZUOTOSE, LIKVIDUOTOSE, PERTVARKYTOSE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOSE (galioja nuo 2023-05-01)

  • Buvęs Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinys, praradęs išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą ar jo priedą, dublikatą, išduotus iki 2023 m. gegužės 1 d., Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriui įteikia prašymą gauti skaitmeninį pažymėjimą ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus. Kartu pateikia asmens dokumento kopiją ir pavardės keitimą liudijančio dokumento kopiją. Skaitmeniniai pažymėjimai ar skaitmeniniai brandos atestatai išduodami vadovaujantis mokyklos saugomais veiklos dokumentais.
  • Marijampolės Sūduvos gimnazija yra Marijampolės savivaldybės administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų dublikatus asmenims, kurie mokėsi Marijampolės savivaldybės teritorijoje reorganizuotose, likviduotose, pertvarkytose ar pertvarkytos vidaus struktūros mokyklose. Asmuo Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriui įteikia prašymą gauti skaitmeninį išsilavinimo pažymėjimą ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus. Kartu pateikia asmens dokumento kopiją, pavardės keitimą liudijantį dokumentą ir archyvą perėmusios mokyklos išduotą pažymą iš pažymėjimų ar brandos atestatų registracijos knygos. Jeigu mokykla visiškai likviduota, asmuo kreipiasi į savivaldybę dėl archyvinės pažymos iš pažymėjimų ar brandos atestatų registracijos knygos.
  • Asmeniui, praradusiam tik brandos atestato priedą, sudarytą blanke, pateikus mokyklos vadovui prašymą ir turimą brandos atestatą, išduodamas atitinkamas skaitmeninis brandos atestatas.
  • Jei asmuo prašo pakeisti išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą ir jo priedą, dublikatą, spausdintus popieriuje ar blanke, į atitinkamą skaitmeninį, pareiškėjas prie prašymo prideda (sugrąžina) keičiamą pažymėjimą ar brandos atestatą ir jo priedą, dublikatą.
  • Išsilavinimo dokumentai, spausdinti popieriuje ar blanke, jei jų atsisakoma ir prašoma išduoti skaitmeninius, laikomi negaliojančiais nuo naujo skaitmeninio dokumento įregistravimo Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (išdavimo).
  • Asmuo tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungęs prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (DAKPR) dakpr.smm.lt → Skaitmeninių pažymėjimų paieška → Elektroniniai valdžios vartai, gali pats peržiūrėti sudarytą ir įregistruotą (išduotą) mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir (ar) atsispausdinti popieriuje.
  • Skaitmeniniai mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai laikomi oficialiais ugdymo programos (jos dalies) ir pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimo įgijimą liudijančiais dokumentais.
  • Prašymo formą galima rasti čia