INFORMACIJA APIE DUBLIKATŲ IŠDAVIMĄ BUVUSIEMS ABITURIENTAMS(galioja iki 2023-05-01

 Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą, brandos atestato (diplomo) priedą, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti dokumento dublikatą, nurodydamas praradimo priežastį ir originalo išdavimo metus. Kartu pateikia asmens dokumento kopiją. Dublikatas išduodamas remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais. Asmuo, pateikęs prašymą brandos atestatui ir jo priedo dublikatui gauti, turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas. Asmuo banko pavedimu sumoka 4,35 eurus. Pavedime kaip gavėją nurodo Marijampolės Sūduvos gimnaziją, įst. kodas 300594972, mokėjimo paskirties langelyje nurodo „Apmokėjimas už .... (vardas pavardė) .... brandos atestato dublikatą“. Banko sąskaita LT22 7044 0600 0569 0595, AB SEB bankasPažymėjimas ir brandos atestatas išduodamas asmeniui, kurio vardu išrašytas. Kitas asmuo dokumentą gali atsiimti, tik pateikęs notaro pasirašytą įgaliojimą.

INFORMACIJA APIE DUBLIKATŲ IŠDAVIMĄ ASMENIMS, KURIE MOKĖSI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE REORGANIZUOTOSE, LIKVIDUOTOSE, PERTVARKYTOSE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOSE (galioja iki 2023-05-01)

Marijampolės Sūduvos gimnazija yra Marijampolės savivaldybės administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų dublikatus asmenims, kurie mokėsi Marijampolės savivaldybės teritorijoje reorganizuotose, likviduotose, pertvarkytose ar pertvarkytos vidaus struktūros mokyklose. Toks asmuo mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti dokumento dublikatą, nurodydamas praradimo priežastį, originalo išdavimo metus bei nurodo, kuri mokykla išdavė originalą. Kartu pateikia asmens dokumento kopiją ir archyvą perėmusios mokyklos išduotą pažymą apie mokymosi pasiekimus. Jeigu mokykla visiškai likviduota, reikalinga pažyma iš miesto archyvo. Asmuo, pateikęs prašymą brandos atestatui ir jo priedo dublikatui gauti, turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas. Asmuo banko pavedimu sumoka 4,35 eurus. Pavedime kaip gavėją nurodo Marijampolės Sūduvos gimnaziją, įst. kodas 300594972, mokėjimo paskirties langelyje nurodo „Apmokėjimas už .... (vardas pavardė) .... brandos atestato  dublikatą“. Banko sąskaita LT22 7044 0600 0569 0595, AB SEB bankas.Pažymėjimas ir brandos atestatas išduodamas asmeniui, kurio vardu išrašytas. Kitas asmuo dokumentą gali atsiimti, tik pateikęs notaro pasirašytą įgaliojimą.

Publish modules to the "offcanvs" position.