Tarp 30 atrinktų respublikos mokyklų – ir Sūduvos gimnazija.

NŠA pateikė mokyklų, pasirengusių išbandyti ir diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, veiklos tyrimo atrankos rezultatus. Tarp 30 atrinktų respublikos mokyklų – ir Sūduvos gimnazija. Laukia dar vienas mokymosi ir naujų patirčių kelias kartu, bendrystėje.

ATRINKTOS MOKYKLOS, DALYVAUSIANČIOS ATNAUJINAMŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ DIEGIMO TYRIME