Tarptautinės anglų kalbos humaniškumo pamokos gimnazijoje

      Spalio 4-6 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai (IA, IIG, III kl. 3 ir 4 srautai, IV kl. 1 ir 4 srautai) paminėjo tarptautinę gyvūnų apsaugos dieną dalyvaudami tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos inicijuotame projekte „Benamiai gyvūnai“, kurio tikslas – humaniškas elgesys su benamiais gyvūnais ir jų apsauga. 
       Nepaisydami pandemijos sukeltų iššūkių ir karantininių apribojimų, paskatinti tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos ir suvokdami, jog benamių gyvūnų apsauga ne tik Lietuvoje, bet ir kiekviename pasaulio kampelyje yra ypač svarbi, o šią temą nagrinėti, ją aktualizuoti yra mūsų pilietiškumo bei humaniškumo pareiga, gimnazijoje vedėme pamokas, kuriose aktyviai gvildenome temas, susijusias su benamių gyvūnų apsauga, pagalba jiems. Džiugu buvo stebėti mokinių motyvaciją ir susidomėjimą, analizuojant neatsakingą ir egoistišką žmonių elgesį, bei aiškintis priežastis, kada atsikratoma nereikalingu gyvūnėliu ir jis tampa benamiu. Taip pat buvo svarstomi įvairūs metodai, kuriais kiekvienas iš mūsų galime padėti benamiams gyvūnams, taip pat siūloma tobulinti egzistuojančius benamių gyvūnų apsaugos teisinius aktus. Mokiniai atsakingai ir empatiškai dalijosi savo patirtimi, ruošė bei pristatė klasės bendruomenei prezentacijas įvairiais gyvūnų įsigijimo, laikymo, priežiūros, ligų prevencijos, pagalbos benamiams gyvūnams klausimais.
         Pasiryžimas dalyvauti tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos projekte  - tai siekis transliuoti gimnazijos bendruomenės nariams bei visai visuomenei humanišką ir atsakingą elgesį su gyvūnais.
                                                                           Anglų kalbos mokytoja Inga Jurčikonytė-Kaminskienė