In memoriam mokytojai Danutei Gudynienei

MARIJAMPOLĖS A4 formato dokumentas 29.7 x 21 cm
Yra nematoma jungtis
Tarp mūs visų širdžių,
Ir saulėtą dienovidį,
Ir nykųjį vidurnaktį
Aš ją jaučiu, aš ją girdžiu.
                                                     V. Mykolaitis-Putinas
 
  Sūduvos gimnazija išgyvena skaudžią gėlą – užgeso mūsų Mokytojos Danutės gyvybės žvakė... Taip lemtingai – prieš pačias Vėlines, kai prasiveria dviejų pasaulių vartai, kai žvaigždės atveria vėlių langelius, kai gyvieji ir išėjusieji gyvena viename laike, bet skirtingose erdvėse...
 Išėjo mūsų Danutė į Amžinybės kelią... Jos siela peržengė vėlių langelį... Bet gimnazijos bendruomenė jaučia tą amžiną dvasios jungtį: Danutės širdį, išdalintą mokinių kartoms, jos žodį, ištartą kiekvienam, laimingą šypseną kiekvieną rytą... Tokia buvo Danutė ir liks mūsų prisiminimuose. Amžinybėn išėjusi, bet nepamiršta.
Nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems, išgyvenantiems netekties gėlą...