ATMINTIES KELIAS

    1941 metų vasarą, naciams okupavus Lietuvą, prasidėjo masinis žydų persekiojimas ir žudymas. Visiškai niekuo nenusikaltę žmonės buvo uždaromi į getus, persekiodami ir žudomi masinių žudynių vietose. Iš viso nacių okupacijos Lietuvoje metu buvo sunaikinta apie 90% mūsų krašto žydų… Nors praėjo net 82 metai, mes nepamirštame! Rugsėjo 22 dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijos I D klasės mokiniai žygiavo tuo pačiu keliu, kuriuo keliavo ir Suvalkijos žydai, rankose nešdami užrašą „ATMINTIES KELIAS”.  Atidavę pagarbą bei mąstydami apie tragedijos beprasmiškumą sugrįžome į gimnaziją.