Pamokų tvarkaraštis

Aktuali informacija dėl testavimo gimnazijoje

2022 m. sausio 12 d. Švietimo įstaigų vadovų pasitarime buvo priimtas bendras susitarimas – Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose savikontrolės testus atlikti mokyklose du kartus per savaitę (kaip ir buvo įprasta).
 Tad Sūduvos gimnazijoje greitųjų antigenų testais mokiniai ir toliau testuojami pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
                                           Administracija

Informacija mokiniams