foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

Ištrauka iš gimnazijos veiklos plano 2018-2019 m.m.

2018-2019 m. m. mokymosi pasiekimų gerinimo kryptys gimnazijoje:

  • Vaiko individualių galių pažinimas, personalizuotas mokymas;
  • Mokymosi pagalba kiekvienam mokiniui, ypač iš nepalankaus SEK;
  • Mokinio individualios pažangos fiksavimas, sekimas, analizė;
  • Saugi socialinė emocinė aplinka;
  • Aktyvus pilietiškumas;
  • Dialogo kultūros kūrimas mokykloje;
  • Gerosios patirties sklaida;
  • Dorovinių, pilietinių, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas vykdant ilgalaikę prevencinę programą „Raktai į sėkmę“.

Veiklos tikslas ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m.:

Tikslas - toliau  stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą:

Uždaviniai:

  1. Tobulinant ir taikant visuminės pažangos stebėsenos strategijas, teikiant mokiniui savalaikę pagalbą, siekti mokinių asmeninės pažangos, suasmeninto mokymo(si).
  2. Kurti saugios bendruomenės modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą, bendradarbiavimą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką.

                                         

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.