foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NUOTOLINIS MOKYMAS
Covid19 LSD
Light Brown Furniture Interior Design Business Card

Karjeros testas moksleiviams

studijos2020 1000x1000

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 
1. Strateginis gimnazijos tikslas – kurti sėkmės mokyklą kiekvienam vaikui. Siekiant šio tikslo, parengta ugdymo kokybės ir rezultatų užtikrinimo programa, kuria siekiama stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą, ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.
2. 2019 m. buvo išskirti šie gimnazijos veiklos prioritetai ir kryptys:
2.1. Vaiko individualių galių pažinimas, personalizuotas mokymas.
2.2. Mokymosi pagalba kiekvienam mokiniui.
2.3. Mokinio individualios pažangos fiksavimas, stebėjimas, analizė.
2.4. Saugi socialinė emocinė aplinka.
2.5. Aktyvus pilietiškumas.
2.6. Dialogo kultūros kūrimas gimnazijoje.
2.7. Gerosios patirties sklaida.
3. Atsižvelgiant į šiuos prioritetus buvo suformuluoti 2019 metų metinio veiklos plano uždaviniai:
3.1. Tobulinant ir taikant visuminės pažangos stebėsenos strategijas, teikiant mokiniui savalaikę pagalbą, siekti mokinių asmeninės pažangos, suasmeninto mokymo(si). Svarbiausios veiklos įgyvendinant šį uždavinį buvo pamokos kokybė, motyvuojantis vaiką vertinimas, ir mokymosi pagalbos teikimas kiekvieno mokinio sėkmingam ugdymui(si).
3.2. Kurti saugios bendruomenės modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą, bendradarbiavimą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką. Svarbiausios veiklos įgyvendinant šį uždavinį buvo pozityvios mokymosi aplinkos kūrimas, socialinių įgūdžių ugdymas (savimonė, savitvarda, socialinis, pilietinis sąmoningumas, bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, susitarimų laikymasis ir pan.). 

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

atmintinė švietimo bendruomenei

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.