foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ištrauka iš gimnazijos veiklos plano 2020-2021 m.m.
 
2020–2021 m. m. veiklos prioritetinės kryptys :
  1. Patrauklios, mobilios, dinamiškos edukacinės erdvės, virtualios mokymosi aplinkos, skatinančios aktyvų ugdymo procesą.
  2. Informacinių komunikacinių technologijų, skaitmeninių mokymo priemonių išnaudojimas.
  3. Vaiko pažinimas, individuali pažanga; socialinio emocinio intelekto stiprinimas.
  4. Mokytojų gerosios patirties sklaidos kultūra, profesinės veiklos refleksija (metodinių grupių veiklos baras).
Tikslas – stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.
Uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti:
  1. Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiksmingo ugdymo(si) bei socialinio emocinio intelekto stiprinimas.
  2. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
LAUKIAMAS REZULTATAS:
Bendruomenės narių siūlymu atsiranda naujų ugdymo formų, metodų.
Metinis gimnazijos mokinių pažangumas – ne žemesnis kaip 97 proc., paliktų kartoti kursą mokinių skaičius- ne daugiau 3, pagerėję VBE rezultatai: išlaikiusių 86–100 balų procentas – 8,1 proc.
Naujai atvykusieji mokiniai žino gimnazijos tikslus, uždavinius, lūkesčius; išklausyti mokinių pasiūlymai gimnazijos veiklai tobulinti.
Bent 35 mokytojų komanda dirba su socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programa „Raktai į sėkmę“; parengti 4 SEU konsultantai. Mokiniai jaučiasi visaverčiais bendruomenės nariais. Trys mokytojai ir mokinių komanda įgyvendina Dofe programą.
Erasmus+ projekto veiklose aktyviai dalyvauja bent 24 gimnazistai ir 10 mokytojų.
Gimnazijos pažanga vertinama ne tik pagal VBE rezultatus, bet ir pagal individualią mokinių pažangą.
Siūloma bent 20 kompensacinių modulių įvairių polinkių mokiniams žinių gilinimui ir / ar spragoms šalinti.
Visi mokytojai pasirengę dirbti nuotoliniu būdu, naudojama vieninga Office 365 platforma.
 

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.