foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dala Lodienė  soc. pedagogėDalia Lodienė

 

 • Žinau, kad kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas. Priimu Jus tokius, kokie esate.
 • Išklausau ir vaiką, ir suaugusįjį. Juk visi turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą.
 • Saugau ir laikau paslaptyje man patikėtus Jūsų džiaugsmus, rūpesčius, svajones...
 • Besąlygiškai gerbiu žmogų.
 • Neteisiu ir nesmerkiu, juk visi galime suklysti, suklupti...
 • Stengiuosi pastebėti liūdintį, išgirsti verkiantį, išklausyti kiekvieną, kam reikalingas paguodžiantis žodis ar pagalba .
 • Man svarbu, kad gimnazija taptų Sėkmės mokykla kiekvienam mokiniui.

 

Mielai Jums padėsiu ir lauksiu Jūsų

110 kabinete.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, psichologinę bei pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.
Uždaviniai :
1.Skatinti mokinio, mokytojo ir tėvų tarpusavio sąveiką ir dialogą.
2.Teikti šviečiamąją, socialinę, prevencinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei, taikant socialinio darbo metodus.
3.Padėti mokiniams ugdytis socialinius, pedagoginius, profesinės karjeros planavimo įgūdžius.
4.Spręsti iškilusias socialines problemas bendradarbiaujant su mokinio šeima, klasių auklėtojais, mokytojais.
5.Tirti, analizuoti veiklos efektyvumą.
6.Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos darbe.
Pagrindinės veiklos kryptys:
 1. Individualus ir grupinis darbas su mokiniais;
 2. Mokinių, tėvų ir mokytojų konsultavimas įvairiais vaiko socializacijos klausimais;
 3. Darbas su mokinio šeima;
 4. Grupinio darbo ir komandinės veiklos gimnazijoje organizavimas;
 5. Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
 6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
 

2019-2020 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia gimnazijoje

Pietų ir poilsio pertrauka

Darbo pabaiga gimnazijoje

Pirmadienis

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8.00 – 8.45 val.

12.00-12.30 val. (30 min.)

15.00 val.

Socialinė pedagogė

9.00 val.

Antradienis

Socialinė pedagogė

9.00 val.

12.00-12.30 val. (30 min.)

16.00 val.

Klasės auklėtoja

13.00-13.30 val.

Trečiadienis

Socialinė pedagogė

10.00 val.

12.00-12.30 val. (30 min.)

15.00 val.

Ketvirtadienis

Socialinė pedagogė

9.00 val.

12.00-12.30 val. (30 min.)

15.00 val.

Penktadienis

Socialinė pedagogė

9.00 val.

12.00-12.30 val. (30 min.)

14.15 val.

 

 
 
 

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.