foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

1. Strateginis gimnazijos tikslas – kurti sėkmės mokyklą kiekvienam vaikui. Siekiant šio tikslo, parengta ugdymo kokybės ir rezultatų užtikrinimo programa, kuria siekiama stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą, ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.
2. 2019 m. buvo išskirti šie gimnazijos veiklos prioritetai ir kryptys:
2.1. Vaiko individualių galių pažinimas, personalizuotas mokymas.
2.2. Mokymosi pagalba kiekvienam mokiniui.
2.3. Mokinio individualios pažangos fiksavimas, stebėjimas, analizė.
2.4. Saugi socialinė emocinė aplinka.
2.5. Aktyvus pilietiškumas.
2.6. Dialogo kultūros kūrimas gimnazijoje.
2.7. Gerosios patirties sklaida.
3. Atsižvelgiant į šiuos prioritetus buvo suformuluoti 2019 metų metinio veiklos plano uždaviniai:
3.1. Tobulinant ir taikant visuminės pažangos stebėsenos strategijas, teikiant mokiniui savalaikę pagalbą, siekti mokinių asmeninės pažangos, suasmeninto mokymo(si). Svarbiausios veiklos įgyvendinant šį uždavinį buvo pamokos kokybė, motyvuojantis vaiką vertinimas, ir mokymosi pagalbos teikimas kiekvieno mokinio sėkmingam ugdymui(si).
3.2. Kurti saugios bendruomenės modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą, bendradarbiavimą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką. Svarbiausios veiklos įgyvendinant šį uždavinį buvo pozityvios mokymosi aplinkos kūrimas, socialinių įgūdžių ugdymas (savimonė, savitvarda, socialinis, pilietinis sąmoningumas, bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, susitarimų laikymasis ir pan.). 

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.