Informuojame, kad yra mokinių, priimtų į I,II,III gimnazijos klases 2022–2023 mokslo metams, sąrašai!