Aktuali informacija dėl testavimo gimnazijoje

2022 m. sausio 12 d. Švietimo įstaigų vadovų pasitarime buvo priimtas bendras susitarimas – Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose savikontrolės testus atlikti mokyklose du kartus per savaitę (kaip ir buvo įprasta).
 Tad Sūduvos gimnazijoje greitųjų antigenų testais mokiniai ir toliau testuojami pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
                                           Administracija