foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NUOTOLINIS MOKYMAS
Covid19 LSD
Light Brown Furniture Interior Design Business Card

Karjeros testas moksleiviams

studijos2020 1000x1000

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 
Konkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
 
MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA
KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI
Biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 32, 68203 Marijampolė,
Mob. 8 652 89364, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300594972
Skelbia konkursą
direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti
 
 1. Darbo pobūdis: organizuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimą ir koordinavimą, sudaryti pamokų, neformaliojo ugdymo, modulių pamokų tvarkaraščius, mokytojų atostogų grafikus, inicijuoti naujų mokymo technologijų ir strategijų diegimą, administruoti E dienyną, stebėti ugdymo procesą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, pildyti darbuotojų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, tvarkyti Pedagogų registrą, organizuoti savarankiško/ mokymo namie mokinių mokymąsi, koordinuoti brandos atestatų ir dublikatų rašymą, vidurinio ugdymo išsilavinimo dokumentų apskaitos priežiūrą, rengti įsakymų ir kitų gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai vykdyti kitus gimnazijos direktoriaus įgalintus pavedimus.
 2. Pretendentų kvalifikacijos reikalavimai:
  • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
  • Ne mažesnį kaip trejų metų pedagoginio darbo stažą.
  • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, reikalavimus.
  • Išmanyti gimnazijos veiklos organizavimą, žinoti gimnazijos tikslus, uždavinius ir prioritetus.
  • Išmanyti darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, normatyviniai ir lokalūs aktai.
  • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, dokumentų valdymo pagrindus įstaigoje.
  • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, laikytis pedagogo etikos kodekso.
  • Gebėti dirbti komandoje, bendradarbiauti, įgalinti žmones veikti, įgyvendinti pasidalytosios lyderystės principus.
  • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
  • Gebėti analizuoti mokytojų darbą, ugdymo proceso kokybę ir numatyti priemones ugdymui gerinti.
  • Gebėti vykdyti mokyklinės dokumentacijos tvarkymo priežiūrą.
  • Gebėti parengti, stebėti, analizuoti metinės veiklos programos, ugdymo plano įgyvendinimą.
  • Gebėti vykdyti grįžtamąją kontrolę.
  • Gebėti ruošti dokumentus, teikti informaciją.
  • Gebėti vaduoti gimnazijos direktorių jam išvykus, kasmetinių atostogų metu ar turint nedarbingumo pažymėjimą.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  • Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass CV formatą lietuvių kalba;
  • Užpildytą pretendento anketą (2 priedas);
  • Švietimo vadybos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas;
  • Glaustas (iki 1 psl. apimties) veiklos programos gaires, kuriose laisva forma nurodo gimnazijos ugdymo tobulinimo perspektyvas.
 4. Pretendento privalumai:
  • Pamokų tvarkaraščio metodikos išmanymas.
  • Išklausytos švietimo vadybos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai).
  • Informacinių technologijų valdymo, analizės, projektavimo, diegimo ir duomenų saugos valdymo sričių patirtis.
  • Microsoft Office programinio paketo, naudojamų operacinių sistemų ir programinių priemonių funkcionavimo principų, duomenų bazių ir programinių priemonių funkcionavimo principų išmanymas ir taikymas praktikoje.
  • Darbo patirtis gimnazijoje (I-IV klasės).
  • Darbas su dokumentų valdymo sistema „Kontora“.
 5. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.
  • Dokumentai pateikiami asmeniškai į gimnazijos raštinę (R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė).
  • Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val.
  • Dokumentų priėmimo pabaiga 2019 m. spalio 21 d. 15.00 val.
  • Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu laišku.
  • Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Marijampolės Sūduvos gimnazijos raštinės vedėja Kristina Plycnerienė, mob. 8 652 89364.
  • Informacija paskelbta 2019-10-07
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai atliekanti pareigines gimnazijos direktoriaus funkcijas                          Audronė Vaičiulienė
___________________________________

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

atmintinė švietimo bendruomenei

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.