foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

Renginio pavadinimas

Renginio data, laikas, vieta

Dalyviai

Diskusija pilietinio  ugdymo pamokose „Visuomenė be korupcijos- stiprios demokratijos pamatas“

2018-12-03-07

I ir II gimnazijos klasių mokiniai

Klasių valandėlės tema „Skaidri visuomenė- kokia ji?“.

2018-12-03-07

I-IV gimnazijos klasių mokiniai

Gimnazijos fojė esančiame TV ekrane informacinės skaidrės antikorupcijos tema.

2018-12-03-07

Gimnazijos bendruomenė

Eil. nr.

Renginio pavadinimas

Renginio data, laikas, vieta

Dalyviai

1.

Integruotos psichologijos ir istorijos pamokos II klasėse ,,Šiandieninis jaunimas: viliojančios galimybės prieš sąžinę ir atsakomybę“.

2017-12-04-08

I ir II gimnazijos klasių mokiniai

2.

Diskusija dorinio ugdymo pamokose „ Kova su korupcija. Pradėkime nuo savęs“

2017-12-04-08

I-IV gimnazijos klasių mokiniai

3.

Klasių valandėlės tema „Skaidri visuomenė- kokia ji?“.

2017-12-04-08

I-IV gimnazijos klasių mokiniai

4.

Gimnazijos fojė esančiame TV ekrane informacinės skaidrės antikorupcijos tema.

2017-12-04-08

Gimnazijos bendruomenė

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai Numatomi rezultatai
1. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą

Kiekvienais

mokslo

metais

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Dalykų mokytojai

Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos
2. Organizuoti seminarus antikorupcine tematika gimnazijos darbuotojams, šviesti ir informuoti bendruomenę, puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą, periodiškai vykdyti įvadinius mokymus asmenims, naujai priimtiems dirbti į gimnaziją Per du metus kartą

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Gimnazijos darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis
3.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu

svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.

Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles, tvarkas

 Per du metus kartą

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

4.

Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, gimnazijoje organizuojant įvairius renginius

(paskaitas, piešinių, plakatų ir rašinių konkursus, apskritus stalus, diskusijas, pokalbius klasių valandėlių metu)

Kasmet

gruodžio

mėn. II sav

Direktoriaus

pavaduotojai

Klasių

vadovai

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

5. Akcija „Sąžiningumą pradėk nuo savęs – šiandien nenusirašinėk“ Kasmet

Klasių auklėtojai

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

6.

Užtikrinti skaidrią II  kl. mokinių PUPP ir abiturientų VBE organizavimo ir pravedimo sistemą

Kasmet PUPP ir VBE komisijų pirmininkai

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

7.

Gimnazijos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, gimnazijos  tarybai ir Savivaldybės tarybai.

Kasmet Direktorius

Vykdomas gimnazijos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą

8.

Viešai skelbti gimnazijos internetinėje svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas

Esant laisvoms darbo vietoms Atsakingas už svetainės tvarkymą Užtikrinamas viešumas
9. Laikytis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Užtikrinamas viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymasis

__________________________________

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.