foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NUOTOLINIS MOKYMAS
Covid19 LSD
Light Brown Furniture Interior Design Business Card

Karjeros testas moksleiviams

studijos2020 1000x1000

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

Priimtų į gimnazijos klases mokinių sąrašas 2020-2021 mokslo metams

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą, brandos atestato (diplomo) priedą, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas praradimo priežastį ir originalo išdavimo metus. Kartu pateikia asmens dokumento kopiją. Dublikatas išduodamas remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais. Asmuo, pateikęs prašymą dublikatui gauti, turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas. Asmuo banko pavedimu sumoka 4,33 eurus. Pavedime kaip gavėją nurodo Marijampolės Sūduvos gimnaziją, įst. kodas 300594972, mokėjimo paskirties langelyje nurodo „Apmokėjimas už .... (vardas pavardė) ...... brandos atestato (.... ar kito pažymėjimo....) dublikatą“. Banko sąskaita LT22 7044 0600 0569 0595, AB SEB bankas.Pažymėjimai ir atestatai išduodami asmeniui, kurio vardu išrašyti. Kitas asmuo gali atsiimti, tik pateikęs notaro pasirašytą įgaliojimą.

Eksternas Sūduvos gimnazijos direktoriui iki lapkričio 6 dienos, 14.00 val. dienos teikia prašymą dėl leidimo (per)laikyti pasirinktą egzaminą/egzaminus (gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui).

Kartu su prašymu eksternas privalo pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

Pateikęs prašymą, eksternas ne vėliau kaip kitą darbo dieną banko pavedimu sumoka 14,48 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Pavedime kaip gavėją nurodo Marijampolės Sūduvos gimnaziją, įst. kodas 300594972, mokėjimo paskirties langelyje nurodo „Apmokėjimas už brandos egzaminus“. Taip pat šiame langelyje nurodo eksterno vardą ir pavardę. Banko sąskaita LT22 7044 0600 0569 0595, bankas AB SEB bankas.

Bazinė mokykla įmokas už brandos egzaminus naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

atmintinė švietimo bendruomenei

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.