foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą, brandos atestato (diplomo) priedą, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas praradimo priežastį ir originalo išdavimo metus. Kartu pateikia asmens dokumento kopiją. Dublikatas išduodamas remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais. Asmuo, pateikęs prašymą dublikatui gauti, turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas. Asmuo banko pavedimu sumoka 4,33 eurus. Pavedime kaip gavėją nurodo Marijampolės Sūduvos gimnaziją, įst. kodas 300594972, mokėjimo paskirties langelyje nurodo „Apmokėjimas už .... (vardas pavardė) ...... brandos atestato (.... ar kito pažymėjimo....) dublikatą“. Banko sąskaita LT22 7044 0600 0569 0595, AB SEB bankas.Pažymėjimai ir atestatai išduodami asmeniui, kurio vardu išrašyti. Kitas asmuo gali atsiimti, tik pateikęs notaro pasirašytą įgaliojimą.

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.