Dalyvaukime akcijoje „Metų knygos rinkimai 2020“

Akcijos „Metų knygos rinkimai“ tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti kokybišką, šiuolaikišką literatūrą įvairaus amžiaus žmonėms, skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojus skaityti, užtikrinti skaitymą skatinančios aplinkos kūrimą ir meniškai vertingos literatūros prieinamumą.
Akcijos idėja – pristatyti geriausius praėjusiais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius vaikų, paauglių, suaugusiųjų prozos, poezijos ir publicistikos ir dokumentikos knygų kategorijose.
Akciją rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
Akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ nugalėtojai bus paskelbti tiesioginės transliacijos per LRT PLIUS televiziją metu. Nugalėtojų paskelbimo ceremonija bus transliuojama iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos balandžio 15 d., ketvirtadienį, 19.00–20.30 val.

Marijampolės Sūduvos gimnazijos informacija apie už 2020 metais įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones

Eil.Nr.

Leidinio autorius, pavadinimas

Kiekis

Suma €

 

Vadovėliai

   

1.

I.Kapleris, K.Mickevičius, A.Meištas, R.Laužikas, M.Žolynas Laikas. 11 klasei. Istorijos vadovėlis I d. Atnaujintas vadovėlis.

120

1704,00

2.

R.Šalna, G.Sapožnikovas, G.Motiejuitė, M.Šiumeta, R.Šalna „Gaublys. Visuomeninė geografija“. Vadovėlis 11-12 klasėms.

Atnaujinti statistiniai duomenys.

120

2748,00

3.

D.Anskinienė, S.Peleckaitė Esu šaukiamas. 9 klasei. Tikybos vadovėlis.

10

117,00

4.

A.Lastakauskienė, G.Rugevičiūtė Renkuosi gyvenimą. 11-12 klasėms. Tikybos vadovėlis.

30

501,00

5.

M.Puzaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 4 Новый“. Vadovėlis.

32

275,84

6.

M.Puzaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Vadovėlis.

65

549,25

7.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV.B1+Student's book. Vadovėlis.

90

869,40

 

Iš viso:

467

6.764,49 €

 

Mokymo priemonės

   

1.

R.Šalna, R.Šalna, M.Šiumeta „Gaublys. Visuomeninė geografija“. Metodinė medžiaga mokytojams. 11-12 klasėms, I dalis.

1

9,90

2.

R.Šalna, R.Šalna, M.Šiumeta „Gaublys. Visuomeninė geografija“ Metodinė medžiaga mokytojams. 11-12 klasėms, II dalis.

1

9,90

3.

L.Latvienė, A.Pakamorienė, L.Railienė A.Rutkienė, Rytas Šalna Kopijuojamos geografijos užduotys. Orientavimasis.

1

4,90

4.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. I dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

5.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. II dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

6.

Rytas Šalna Geografijos pamoka kitaip. III dalis. Metodinė priemonė. Idėjos projektinei, praktinei, mokinių veiklai.

1

5,90

7.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 4 Новый“. Kompaktinė plokštelė.

4

19,24

8.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Kompaktinė plokštelė

4

19,24

9.

M.Pužaitė, L.Šernienė „Шаг за шагом 5 Новый“. Gramatika.

65

169,65

10.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Teacher's book

6

105,00

11.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+Test Booklet

6

12,60

12.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+Test Booklet CD-ROM

6

33,30

13.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Class CD(Set 4)

6

84,00

14.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV. B1+ Interactive Whiteboard Software

1

50,00

15.

V.Evans, J.Dooley ON SCREEN REV.B1+ Workbook and Grammar IE Bookand Digit Book App

6

54,00

 

Iš viso:

110

589,43 €

 

Vadovėlių ir mokymo priemonių gauta iš viso:

577

7353,92 

Informaciją parengė: bibliotekos vedėja  Daiva Papartienė
2021-02-19

Leidinių paroda „Minime Kovo 11-ąją“

1990 m. Kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Domumente remiamasi 1918 metais Vasario 16 dieną pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Leidinių paroda „Vasario 16-oji- Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, svarbi mūsų tautos šventė.
Žvarbų 1918 m. vasario 16 d. rytą Vilniuje, Pilies g. 26, pasirašytas dokumentas tapo XX amžiaus Lietuvos valstybės idėjiniu pamatu, ne vienos lietuvių kartos svajonių išsipildymu, drąsos ir išminties simboliu. Šį Aktą pasirašiusiųjų vardai liko ne tik istorijoje - jų siekiai tapo mūsų kasdieninio gyvenimo palydovais. Mokėjimas susitarti, užmiršti nesutarimus dėl bendro tikslo - šiandieninė mūsų siekiamybė.
Vasario 16-osios Aktas įkvėpė dirbti ir aukotis, padėjo sunkiausiais metais neprarasti stiprybės ir neišsižadėti siekio būti laisviems.
Džiugu, kad Lietuvą savo Tėvyne pripažįsta visos po jos sparnu prisiglaudusios tautos. Tai – irgi Vasario 16-osios Akto išdava.
Su švente!