Vaiko gerovės komisija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
LINA JUKNELIENĖ  - +370 699 98 432
Socialinė pedagogė 
DALIA LODIENĖ - +370 602 33547
Psichologė
LILIJA KAVALIAUSKIENĖ -+370 641 92 400
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
GINTARĖ IMENICKAITĖ - +370 698 38 491
Neformalaus ugdymo pedagogas
RIČARDAS RUTKAUSKAS - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  • VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS