foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
         
         
         
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių sk.          Vidutinis mėnesinis bruto darbo
                             užmokestis (Eur)
      2019 m.  2020 m. III ketvirtis
1. Direktorius 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2341 2405
3. Mokytojas  2,72 1220 1314
4. Vyresnysis mokytojas  19,2 1295 1355
5. Mokytojas metodininkas  30,65 1447 1530
6. Ekspertas 2,33 1558 1714
7. Neformaliojo ugdymo organizatorius 1 * *
8. Psichologas 1 * *
9. Socialinis pedagogas 1 * *
10. Bibliotekos vedėjas 1 * *
11. Bibliotekininkas 1 * *
12. Operatorius kompiuteriams 0,75 * *
13. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * *
14. Vyriausiasis buhalteris 1 * *
15. Buhalteris - ekonomistas 1 * *
16. Raštinės vedėjas 1 * *
17. Inžinierius kompiuterininkas 1 * *
18. Valgyklos vedėjas 1 * *
19. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 1 * *
20. Elektrikas 1 * *
21. Santechnikas 1 * *
22. Virėjas 2 616 826
23. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * *
24. Valytojas 8,5 555 607
25. Budėtojas 2 555 607
         
         
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų
valandų skaičiaus.      
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitikamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio 
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.   
Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, 
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.      

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.