foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 
Gerb. tėveliai,
 
2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį)  Sūduvos gimnazijoje organizuojami visų klasių gimnazistų tėvų susirinkimai.
17.30 val. II klasių mokinių tėvai renkasi aktų salėje.
18.00 val. I, III ir IV klasių- auklėtojų kabinetuose.
Lauksime Jūsų!

 

Administracija
 


DON 0444 parlamentas AA 15x38

Mokinių parlamentas – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti. Parlamentą sudaro I – IV gimnazijos  klasių mokiniai. 
Šiuo metu gimnazijos parlamentą sudaro  mokiniai. Jie yra atsakingi, pavyzdingi bei aktyvūs. Naujieji nariai renkami demokratišku balsavimu kasmet, spalio mėnesį.

Mokinių parlamento nario kadencijos laikas – ketveri metai. Dauguma narių turi pareigas, kurias pasiskirsto jau pirmųjų susirinkimų metu.

Parlamente veikia šie komitetai:

*Renginių, akcijų komitetas
*Dekoracijų komitetas
*Rėmėjų komitetas

Mokinių parlamentas organizuoja arba prisideda prie įvairių mokyklos bendruomenės renginių, akcijų. Taip pat mokinių parlamentas atstovauja mokiniams ir turi pareigą jiems padėti iškilus problemoms ar nesutarimams. Bendrauja su kitų mokyklų savivaldomis, vyksta į įvairius seminarus.

Mokinių  parlamento valdybos nariai:

·         Adrija Vyšniauskaitė IIA, mokinių parlamento pirmininkė;

·         Arnoldas Ambrasas, mokinių parlamento pirmininkės pavaduotojas;

·         Gabija Zdanytė IIA ,  mokinių parlamento sekretorė;

Mokinių parlamento nariai:

 

Adrija Vyšniauskaitė IIA,

Gabija Zdanytė IIA,

Arnoldas Ambrasas IIIC,

Adelina Lukoševičiūtė IIIB ,

Augustė Giedraitytė IIIB ,

Lukas Tamulaitis IIIC ,

Karina Dabkevičiūtė IIA,

Monika Pečiulytė IIIA,

Austėja Brazaitytė IIB,

Markas Mikalauskas IIB,

Austėja Strazdaitė IIIA ,

Rokas Rinkevičius IIIE,

Justas Mažėtis IIC

Goda Tamulynaitė IIA,

Viltė Adomaitytė IIA

Melita Bagdonaitė IF,

Deimantė Keršulytė IF,

Paulius Girtas IF,

Deividas Kliūčius IIC,

Agnė Kričenaitė IF,

Viltė Adomaitytė IIA

Parlamento funkcijos ir veikla:

·         Parlamentas svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;

·         gauna iš gimnazijos administracijos mokiniams aktualią informaciją ir ją skleidžia;

·         padeda spręsti konfliktines situacijas ir kitus nesusipratimus tarp mokinių ir mokytojų;

·         bendradarbiauja su gimnazijos administracija, gimnazijos taryba, mažąja taryba, kitomis gimnazijos institucijomis;

·         bendradarbiauja su kitų gimnazijų ir mokyklų savivaldomis;

·         padeda prižiūrėti gimnazijos laikraštį ir internetinį tinklapį;

·         esant reikalui svarsto, rašo ir teikia rezoliucijas gimnazijos tarybai, savivaldybei ir kitoms institucijoms;

·         gali teikti pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti;

·         svarsto ir, mokyklos vadovybei pritarus, organizuoja popamokinę veiklą, renginius, mokinių laisvalaikį;

·         ruošia perspektyvinius mokinių parlamento veiklos planus mokslo metams jų pradžioje;

·         parlamento nariai kasmet pateikia ataskaitą apie parlamento veiklą gimnazijos tarybai, mažajai tarybai ir gimnazijos bendruomenei.

Mums visuomet galite rašyti el. paštu:   arba puslapyje facebook:https://www.facebook.com/suduvosmp

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.