foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mano dienynas

Mano dienynas logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas

Microsoft teams

1200px Microsoft Office Teams 2018present.svg

Microsoft teams administratorius -
Justinas Deveikis
unnamed

This Valentines Day Im coming clean. Will you be mine

Projektinė veikla (LT)

erasmus

DOEA INT PROUD TO BE DOING

 

logo 300x74

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

get

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Juknelienės funkcijos:

 1. Metodinė pagalba anglų kalbos, vokiečių kalbos, rusų kalbos, menų ir technologijų, socialinių mokslų (istorija, geografija, ekonomika, psichologija), žmogaus saugos mokytojams. Šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūra bei kontrolė ir dalykų ilgalaikių planų rengimo koordinavimas, mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų rengimo derinimas.
 2. Bibliotekos ir skaityklos darbo koordinavimas, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas, apskaita.
 3. Sveiko gyvenimo būdo programų integravimas į ugdymo procesą, sveikos gyvensenos renginių priežiūra, planų rengimas, bendradarbiavimas su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialiste, vykdančia sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
 4. Ekskursijų, išvykų, socialinės-pilietinės veiklos koordinavimas, savanorystės veiklų inicijavimas. Mokinių talkų organizavimas.
 5. Mokinių priėmimo į gimnaziją ir išvykimo iš jos dokumentacijos tvarkymas. Mokinių registro tvarkymas, statistinių ataskaitų rengimas. Mokinių asmens bylų dokumentų tvarkymas. Mokinių sveikatos priežiūros kontrolė.
 6. Darbas su I ir II gimnazijos klasių mokiniais (metodinė pagalba, adaptacija, ugdymo priežiūra, klasių auklėtojų veikla, komplektavimas, E dienyno kontrolė, švietimo ir mokymosi pagalba, darbas su tėvais). Apklausų dėl tolimesnio mokymosi (II kl. mokiniams) organizavimas.
 7. Olimpiadų, konkursų, tyrimų, projektų organizavimas ir vykdymas.
 8. Vaiko gerovės komisijos (VGK) koordinavimas, prevencinio darbo, renginių organizavimas, korupcijos prevencijos koordinavimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių ugdymo(si) koordinavimas.
 9. Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimas.
 10. Pedagoginių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolė (medicininių knygelių, pirmosios pagalbos ir higienos pažymėjimų).
 11. Brandos egzaminų (VBE ir MBE), lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimas ir vykdymas. Darbas su duomenų perdavimo sistema KELTAS.
 12. Išsilavinimo pažymėjimų (I klasių), pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų išrašymo ir apskaitos priežiūra.
 13. Metodinės tarybos ir gimnazijos tarybos darbo koordinavimas.
 14. Mokytojų atestacijos planavimas bei organizavimas.
 15. Gimnazijos ugdymo plano rengimas, darbo grupių būrimas ir veiklų koordinavimas.
 16. Lokalių dokumentų (strateginio, metinio veiklos plano, tvarkų, taisyklių, kitų planų, aprašų) rengimas (rotacijos būdu). Dokumentų DVS KONTORA rengimas, derinimas.
 17. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas (rotacijos būdu).
 18. Savarankiško ir mokymo namie organizavimas I-II klasėse.
 19. Karjeros veiklų koordinavimas I-II klasėse.

 

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2