foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mano dienynas

Mano dienynas logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas

Microsoft teams

1200px Microsoft Office Teams 2018present.svg

Microsoft teams administratorius -
Justinas Deveikis
unnamed

This Valentines Day Im coming clean. Will you be mine

Projektinė veikla (LT)

erasmus

DOEA INT PROUD TO BE DOING

 

logo 300x74

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

get


Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Dariaus Kazlausko funkcijos:

 1. Metodinė pagalba matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų socialinių mokslų (fizika, chemija, biologija), fizinio ugdymo, dorinio ugdymo mokytojams. Šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūra bei kontrolė ir dalykų ilgalaikių planų rengimo koordinavimas, mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų rengimo derinimas.
 2. Metodinės pagalbos teikimas, veiklos ir elektroninio dienyno priežiūra III - IV klasėse. Darbas su III ir IV gimnazijos klasių mokiniais (individualių planų sudarymas, konsultavimas, keitimas, metodinė pagalba, adaptacija, ugdymo priežiūra, klasių auklėtojų veikla, komplektavimas, E dienyno kontrolė, švietimo ir mokymosi pagalba, darbas su tėvais).
 3. Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas ir priežiūra, gimnazijos neformaliojo ugdymo plano sudarymas. Neformaliojo ugdymo tvarkaraščio sudarymas. Klasių valandėlių tvarkaraščių sudarymas.
 4. Gimnazijos tinklapio, gmail dokumentų bazės kontrolė.
 5. Gimnazijos darbuotojų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas.
 6. Pamokų paskirstymo lentelės tarifikacijai paruošimas.
 7. Pedagogų duomenų bazės tvarkymas. Statistinės ataskaitos (3-mokykla) rengimas. Mokytojų asmens bylų dokumentacijos tvarkymas.
 8. Pamokų tvarkaraščio sudarymas. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas ir kontrolė.
 9. Išsilavinimo pažymėjimų (III klasių), vidurinio ugdymo išsilavinimo dokumentų apskaitos priežiūra. Brandos atestatų išdavimo organizavimas ir priežiūra.
 10. Mokytojų budėjimo organizavimas ir priežiūra.
 11. Mokinių parlamento darbo koordinavimas.
 12. Mokymosi pagalbos mokiniui konsultaciniame centre organizavimas, apskaita ir priežiūra.
 13. Vadovavimas viešųjų pirkimų, inventorizacijos, turto nurašymų darbo grupėms.
 14. Lokalių dokumentų (strateginio, metinio veiklos plano, tvarkų, taisyklių, kitų planų, aprašų) rengimas (rotacijos būdu). Dokumentų DVS KONTORA rengimas, derinimas.
 15. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas (rotacijos būdu).
 16. Savarankiško ir mokymo namie organizavimas III-IV klasėse.
 17. Karjeros veiklų koordinavimas III-IV klasėse.

 

 

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2