foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Egzaminu naujoves

Alternative flash content

Requirements

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

                                                                                                           IŠRAŠAS

                                                                                    Patvirtinta

                                                                                       Direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d.

                                                                                      įsakymu  Nr. V-98

 

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos veiklos plano tikslas, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti 2016 – 2017 m. m.

Tikslas- toliau stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.

Uždaviniai ir priemonės:

1.    Ugdyti šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas, mokyti padedant vaikui mokytis:

1.1.   Tobulinti pamokos vadybą, kelti mokytojų kvalifikaciją, stiprinti dalykinę mokytojų kompetenciją, reikalingą šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams priimti.

1.2.   Mokiniuose ugdyti bendrąsias (komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo, pilietinę ir kt.) ir esmines dalykines kompetencijas.

1.3.   Kurti intelektualiai ir emociškai saugią, daug įvairių mokymosi galimybių teikiančią mokymosi aplinką.

2.    Gimnazijos veiklos rezultatus sieti su mokinių asmenybine branda, individualias galimybes atitinkančiais mokymosi pasiekimais ir nuolatine mokymosi pažanga:

2.1.   Tikslingai kreipti karjeros planavimo pagalbą kiekvieno vaiko savęs pažinimo ir kryptingo ateities karjeros planavimo įgūdžių ugdymui.

2.2.   Diferencijuoti/individualizuoti ugdymo procesą.

2.3.   Stebėti bei analizuoti nuolatinę mokinių ne tik mokymosi, bet ir ugdymosi pažangą, ją fiksuoti bei analizuoti.

3.    Įgyvendinti patyčių prevencijos sistemą gimnazijoje:

3.1.   Bendruomenės nariams suteikti kuo daugiau informacijos apie patyčias,  jų žalingą įtaką žmogaus gyvenimui bei užtikrinti  jų prevenciją.

3.2.   Įgyvendinti Vaiko gerovės komisijos priemonių planą.

3.3.   Kuo daugiau gimnazistų įtraukti į aktyvų bendruomenės gyvenimą.

_________________________

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

1 wifi

Pagalba mokiniui

Alternative flash content

Requirements

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2017 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.