foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 
Marijampolės Sūduvos gimnazijos PIT (profesinio informavimo taškas) – vieta, kurioje teikiamos profesinio informavimo paslaugos. PIT yra gimnazijos skaitykloje, 238 kab., darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadieniais-penktadieniais).
PIT TIKSLAS – Ugdyti moksleivių gebėjimus, socialinį aktyvumą ir atsakomybę planuojant savo profesinę karjerą. Teikti kokybiškas ir aktualias profesinio informavimo paslaugas, atsižvelgiant į individualius asmenybės polinkius.
UŽDAVINIAI:
 • Kaupti informaciją apie profesijas, mokymo įstaigas, mokymosi sąlygas bei įsidarbinimo galimybes.
 • Teikti žinias mokiniams, mokytojams, tėvams apie profesijų ypatumus, reikalavimus, įsigijimo galimybes.
 • Padėti mokiniams orientuotis profesijų pasaulyje, naudotis internetinėmis svetainėmis.
 • Padėti mokiniams pažinti save ir įsivertinti asmenines savybes ir gebėjimus karjeros planavimo srityje.
 • Tirti ir analizuoti profesinio informavimo ir orientavimo veiklos rezultatus. Tobulinti veiklą, koreguoti tikslus ir uždavinius.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, teikiančiais profesinio informavimo paslaugas.
  PIT VEIKLOS KRYPTYS
  1.Informacijos tvarkymas ir kaupimas.
  -informacijos rinkimas ir atnaujinimas apie profesijas, mokymo įstaigas, įstojimo ir mokymosi sąlygas;
  -informacinių stendų rengimas.
  -turimos informacijos perteikimas mokiniams, mokytojams, tėvams;
  -informacijos sklaida gimnazijos tinklapyje ir vietinėje TV.
  2.Pagalba mokiniams.
  - individualios ir grupinės konsultacijos III-IV klasių mokiniams;
  - klasės valandėlės „Svajok, planuok, ieškok...“ II klasių mokiniams;
  - susitikimai su aukštųjų mokyklų, Marijampolės kolegijos, PRC atstovais;
  - išvykos į mokymo įstaigose organizuojamas atvirų durų dienas,  Marijampolės Jaunimo darbo centrą.
  - išvykos į įvairias įstaigas, organizacijas, susipažįstant su profesijomis;
  -karjeros mugių, dienų organizavimas, supažindinant su profesijų pasauliu;
  - profesinio informavimo  integravimas  į mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą.

NAUDINGOS NUORODOS:
www.studijos.lt
www.kurstudijuoti.lt
www.aikos.smm.lt
www.darborinka.lt
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
www.euroguidance.lt
www.europa.eu.int/ploteus

3.Mokinių tėvų informavimas.
-tėvų susirinkimai, paskaitos, seminarai;
-specialistų individualios konsultacijos;
- klasių auklėtojų  individualūs  pokalbiai.
4.Grįžtamoji informacija ir veiklos analizė.
- moksleivių anketinė apklausa;
- rezultatų analizė ir aptarimas;
- brandos egzaminų ir abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas rezultatų analizė;
- veiklos koregavimas ir darbo planavimas.
5.Ryšiai su socialiniais partneriais.
- bendradarbiavimas su Marijampolės kolegija, Marijampolės PRC, Jaunimo darbo centru, kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis;
- įvairiomis įmonėmis, gamyklomis, firmomis, įstaigomis bei organizacijomis.

Profesinio informavimo bei ugdymo karjerai gimnazijoje klausimais, Jums pagalbą gali suteikti :
 • Audronė Vaičiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Liuda Venciuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Lina Juknelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Dalia Lodienė, socialinė pedagogė,
 • Lilija Kavaliauskienė, psichologė
 • Adelija Misiukevičiūtė, bibliotekos vedėja,
 • Marija Labačiauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, klasės auklėtoja.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.