foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Egzaminu naujoves

Alternative flash content

Requirements

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 
1. Mokinių priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
2. Iki einamųjų metų balandžio 1 d. gimnazijos administracija, atsižvelgdama į gimnazijos projektinį pajėgumą ir higienines normas, ateities perspektyvas, mokyklų tinklo pokyčius, pateikia svarstyti gimnazijos tarybai planuojamą maksimalų klasių komplektų skaičių kitiems mokslo metams. Gavus gimnazijos tarybos pritarimą, projektas teikiamas Marijampolės savivaldybei.
3. Klasių komplektavimas baigiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
4. Informacija apie laisvas vietas klasėse skelbiama gimnazijos tinklalapyje.
5. Specialiųjų poreikių vaikai, gyvenantys Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytoje aptarnavimo teritorijoje, priimami į gimnaziją ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.
6. Mokiniai, pareiškę norą mokytis gimnazijoje, turi pateikti šiuos dokumentus: a) prašymą (už mokinius iki 14 m. prašymą rašo tėvai arba globėjai); b) pažymėjimą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje; c) gimimo liudijimo kopiją; d) 2 nuotraukas.
7. Mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos III klasėje, privalo pristatyti mokyklos išduotą pažymą apie pasiektą užsienio kalbų (I ir II) gebėjimų lygį (A, A2, B1). Mokiniui, neturinčiam tokios pažymos, lygio nustatymo testą organizuoja gimnazija nustatyta tvarka.
8. Prašymai į I- IV gimnazijos klases mokytis nuo mokslo metų pradžios priimami nuo birželio 10 iki rugpjūčio 15 dienos.
9. Gimnazijoje formuojamuose klasių komplektuose esant laisvų vietų, gimnazijos direktorius savo įsakymu gali pratęsti prašymų priėmimo terminą arba skelbti papildomą priėmimą į laisvas vietas.
10. Tėvų (globėjų), moksleivių prašymai dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas pateikiami gimnazijos direktoriaus vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.
11. Iš užsienio atvykę (grįžę) asmenys, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, į gimnaziją priimami po to, kai gimnazija atlieka jų užsienyje įgyto pagrindinio ir/ar  vidurinio mokslo programos dalies vertinimą. Esant reikalui, gimnazija sudaro sąlygas moksleiviui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.
12. Gimnazija su visais naujai priimtais mokiniais pasirašo mokymo sutartis.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

1 wifi

Pagalba mokiniui

Alternative flash content

Requirements

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2017 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.