foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

ricardasRičardas Rutkauskas

Neformaliojo ugdymo organizatoriaus funkcijos:
Įvertinti gimnazijos papildomo kultūrinio darbo organizavimo galimybes ir poreikius.
Pasirinkti efektyvius darbo metodus.
Planuoti ir organizuoti kultūrinį bei prevencinį darbą gimnazijoje.
Organizuojant veiklą ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų.
Informuoti gimnazijos administraciją, pedagogus, klasių auklėtojus, socialinę pedagogę apie organizuojamus renginius.
Garantuoti organizuojamų renginių kokybiškumą, atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą.
Kruopščiai pasiruošti papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti.
Renginių metu atsakyti už mokinių saugumą.
Ieškoti naujų papildomo ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių kultūrinės veiklos formų ir metodų.
Pasirinkti neformaliojo ugdymo organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams.
Sudaryti neformaliojo ugdymo organizavimo mėnesių bei metų planus.
Ugdyti moksleivių kūrybiškumą, atsakomybę, savarankiškumą, iniciatyvumą, reiklumą sau.
Sudaryti visiems moksleiviams vienodas galimybes atskleisti savo gebėjimus bei talentus.
Padėti moksleiviams tenkinti jų saviraiškos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus.
Dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.