foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

 

Laikinai einanti

Marijampolės Sūduvos gimnazijos

direktoriaus pareigasVaiciuliene.jpg

Audronė Vaičiulienė
Dėstomas dalykas : lietuvių k.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Audronės Vaičiulienės atliekami darbai:

 1. Metodinės pagalbos mokomųjų dalykų mokytojams teikimas, bendrųjų programų, valstybinių standartų ir ilgalaikių planų vykdymo priežiūra: lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių mokslų, dorinio ugdymo, matematikos ir IT.
 2. Metodinės pagalbos teikimas, veiklos ir elektroninio dienyno priežiūra III - IV klasėse.
 3. III-IV klasių komplektavimas, mokinių priėmimas į mokyklą.
 4. Klasių valandėlių tvarkaraščių sudarymas (pagal kuruojamas klases).
 5. Mokyklos darbuotojų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas.
 6. Pamokų paskirstymo lentelės tarifikacijai paruošimas.
 7. Pedagogų duomenų bazės tvarkymas.
 8. Mokytojų asmens bylų dokumentacijos tvarkymas.
 9. Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas ir priežiūra, mokyklos neformaliojo ugdymo plano sudarymas.
 10. Neformaliojo ugdymo tvarkaraščio sudarymas.
 11. Pamokų tvarkaraščio sudarymas.
 12. Savarankiško/ mokymo namie mokinių mokymosi organizavimas.
 13. Statistinės ataskaitos 3-mokykla rengimas.
 14. Brandos atestatų išdavimo organizavimas ir priežiūra.
 15. Vidurinio ugdymo išsilavinimo dokumentų apskaitos priežiūra.
 16. Socialinio pedagogo veiklos koordinavimas ir priežiūra.
 17. Mokytojų ir mokinių budėjimo organizavimas ir priežiūra.
 18. Mokinių parlamento darbo koordinavimas.
 19. Kuruojamų III – IV klasių vadovų veiklos koordinavimas ir priežiūra.
 20. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo organizavimas.
 21. Mokymosi pagalbos mokiniui konsultaciniame centre organizavimas ir priežiūra.
 22. Mokinių pavėžėjimo organizavimas.
 23. Gimnazijos kultūros puoselėjimas, renginių koordinavimas.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.