foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

Vaiciuliene.jpg

Audronė Vaičiulienė
Dėstomas dalykas : lietuvių k.

Direktoriaus pavaduotojos Audronės Vaičiulienės kuruojamos sritys:

1. Stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą ir jo rezultatus gimnazijoje, inicijuoja ugdymo naujovių, inovacijų diegimą ugdymo procese.

2. Teikia metodinę, pedagoginę, dalykinę pagalbą ugdymo organizavimo klausimais lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, etikos, tikybos mokytojams. Vykdo šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūrą bei kontrolę, inicijuoja jų atestaciją, skatina savarankiškai tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti.

3. Koordinuoja IV gimnazijos klasių mokinių auklėtojų darbą, prižiūri auklėtojų veiklos planavimą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais, rūpintojais (globėjais) bei mokytojais.

4. Vykdo IV gimnazijos klasių mokinių tėvų pedagoginį švietimą bei teikia pagalbą tėvams ugdymo organizavimo klausimais.

5. Dalyvauja gimnazijos PIT-o veikloje, koordinuoja IV gimnazijos klasių mokinių profesinio informavimo veiklas.

6. Kontroliuoja kuruojamų dalykų (lietuvių kalbos, istorijos, muzikos, etikos, tikybos) mokytojų elektroninio dienyno pildymą (sistemingumą, tvarką, lankomumo žymėjimą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, tėvų informavimą ir kt.).

7. Koordinuoja gimnazijos mokinių parlamento veiklą, vykdo jos  priežiūrą ir kontrolę.

8. Vykdo brandos egzaminų organizavimą, brandos atestatų išrašymą, brandos atestatų ir jų priedų, pažymėjimų apskaitą ir registravimą gimnazijoje.

9. Koordinuoja gimnazijos renginius, skatina gimnazijos bendruomenės dalyvavimą valstybinių švenčių bei kituose renginiuose, inicijuoja gimnazijos kultūros pokyčius.

10. Tvarko nemokamai vežiojamų mokinių dokumentaciją.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.