foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

Jukneliene.jpg

Lina Juknelienė
Dėstomas dalykas : anglų k.
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Juknelienės kuruojamos sritys:

1.Stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą ir jo rezultatus gimnazijoje, inicijuoja ugdymo naujovių, inovacijų diegimą ugdymo procese.

2.Teikia metodinę, pedagoginę, dalykinę pagalbą ugdymo organizavimo klausimais anglų kalbos, vokiečių kalbos, dailės, geografijos, kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojams. Vykdo šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūrą bei kontrolę, inicijuoja jų atestaciją, skatina savarankiškai tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti.

3.Koordinuoja I ir II gimnazijos klasių mokinių auklėtojų darbą, prižiūri auklėtojų veiklos planavimą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais, rūpintojais (globėjais) bei mokytojais.

4.Vykdo I ir II gimnazijos klasių mokinių tėvų pedagoginį švietimą bei teikia pagalbą tėvams ugdymo organizavimo klausimais.

5.Kontroliuoja kuruojamų dalykų (anglų kalbos, vokiečių kalbos, dailės, geografijos, kūno kultūros, žmogaus saugos) mokytojų elektroninio dienyno pildymą (sistemingumą, tvarką, lankomumo žymėjimą, pažangos ir pasiekimų vertinimą, tėvų informavimą ir kt.).

6.Koordinuoja Gimnazijos tarybos veiklą.

7.Koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą.

8.Koordinuoja bibliotekos ir skaityklos darbą, vadovėlių bei tinkamų spaudos leidinių užsakymą.

9.Koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbą, sveiko gyvenimo būdo programų, projektų integravimą į ugdymo procesą.

10.Koordinuoja ekskursijų, išvykų, klasių vakaronių organizavimą, leidimų išdavimą.

10.Koordinuoja socialinės veiklos gimnazijoje organizavimą.

11.Vykdo nelaimingų atsitikimų tyrimą.

12.Vykdo mokinių priėmimo į gimnaziją ir išvykimo iš jos organizavimą, jų asmens bylų tvarkymą, mokinių duomenų bazės formavimą, apskaitą, statistinių ataskaitų rengimą.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.