foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

Jukneliene.jpg

Lina Juknelienė
Dėstomas dalykas : anglų k.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Juknelienės atliekami darbai:

 1. Metodinė pagalba anglų kalbos, vokiečių kalbos, rusų kalbos, menų, biologijos, chemijos, fizikos, kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojams. Šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūra bei kontrolė ir dalykų ilgalaikių planų rengimo koordinavimas.
 2. Bibliotekos ir skaityklos darbo koordinavimas, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas, apskaita.
 3. Sveiko gyvenimo būdo programų integravimas į ugdymo procesą, sveikos gyvensenos renginių priežiūra, planų rengimas.
 4. Ekskursijų, išvykų koordinavimas.
 5. Mokinių talkų organizavimas.
 6. Mokinių priėmimo į gimnaziją ir išvykimo iš jos dokumentacijos tvarkymas. Mokinių registro tvarkymas, statistinių ataskaitų rengimas.
 7. I ir II gimnazijos klasių mokinių tėvų pedagoginis švietimas.
 8. I ir II gimnazijos klasių priežiūra, pagalba auklėtojams. Darbas su mokiniais, neturinčiais mokymosi motyvacijos ir turinčiais elgesio ar lankomumo problemų.
 9. Elektroninio dienyno I ir II gimnazijos klasėse pildymo priežiūra.
 10. Gimnazijos darbo planavimas.
 11. Tyrimų (PISA, OECD) organizavimas.
 12. Apklausų dėl tolimesnio mokymosi (II kl. mokiniams) organizavimas.
 13. Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimas.
 14. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas.
 15. Prevencinio darbo organizavimas.
 16. I-II klasių socialinės-pilietinės veiklos organizavimas ir apskaita.
 17. Brandos egzaminų (VBE ir MBE) organizavimas ir vykdymas.
 18. PUPP organizavimas ir vykdymas, mokslo baigimo pažymėjimų išrašymo ir apskaitos priežiūra.
 19. Metodinės tarybos darbo koordinavimas.
 20. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir jų atestacijos organizavimas.
 21. Olimpiadų, konkursų organizavimas ir apskaita.
 22. Kuruojamų mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų rengimo derinimas.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.